Kuba

Senast uppdaterat: 21.10.2021

Kuba har genomlevt mer än 40 år med amerikanska sanktioner och är ett av världens få kvarvarande kommunistiska länder. Under de senaste åren har det införts ekonomiska och politiska reformer.

Foto: Unsplash/John Doe

Flagga

Nyckeltal och fakta

Huvudstad: Havanna
Etniska grupper: Europeiskt ursprung 64,1 %, Mestiser 26,6 %, Svart 9,3 % (2012)
Språk: Spanska
Religion: Nominella romersk-katoliker 85 %, övriga religioner (protestanter, jehovas vittnen, judar, santeria) 15 %
Befolkningsantal: 11,032,343 (Juli 2021)
Statsskick: Kommuniststat
Area: 110 860 kvadratkilometer
Valuta: Kubansk peso
Nationaldag: 1 januari

Geografi

Kuba är ett relativt litet land som förutom huvudön består av flera mindre öar. Landet ligger i karibiska havet och 14,5 mil utanför den amerikanska delstaten Floridas kust. Kubas huvudstad heter Havanna och ligger på huvudöns nordvästra del. Landets kuster består av bukter, sandstränder, klippor och korallrev. Inlandet utgörs mestadels av slättlandskap, kullar och en fjärdedel är berg. Kuba har god jordmån som till större delen nyttjas av jordbruk. Klimatet är tropiskt med varma, fuktiga somrar och milda, torra vintrar. Mellan maj och oktober har landet regnperiod och kraftiga tropiska stormar är vanliga från juni och regnperioden ut. Det pågår utbredd skogsskövling på Kuba och landet kämpar med att behålla öarnas djurliv. Flertalet projekt pågår för att bevara och plantera ny skog.

Historia

Innan européerna kom till landet beboddes Kuba av indianstammar. Christofer Columbus steg i land 1492 och under 1500-talet blev Kuba en spansk koloni, vilket varade i cirka 400 år. De indianska folkgrupperna blev mer eller mindre utrotade på 1600-talet och för att ersatta den förlorade arbetskraften importerade man afrikanska slavar som arbetskraft.

USA stöttade Kubas självständighet från Spanien år 1898 men ockuperade landet året därpå. USA styrde landet fram till självständigheten 1902 men tvingade igenom ett grundlagstillägg som gav dem stort inflytande över Kubas ekonomi och utrikespolitik även efter självständigheten. Under åren som följde självständigheten, avlöste demokratiska och korrupta regimer varandra och samhället var präglat av stora sociala skillnader.

År 1959 tog Fidel Castro makten från presidenten Fulgencio Batista genom en våldsam revolution, och gjorde Kuba till en kommunistisk enpartistat. Castros omarbetning av Kuba innebar radikala ekonomiska program med stora nationalreformer. Castros reformer och omarbetning, som syftade till att frigöra sig från USA:s system, bidrog till ökad konflikt mellan USA och Kuba. Denna konflikt förvärrades då Castro började förhandla och mottog bistånd från Sovjetunionen. År 1962 införde USA därför en sträng handelsblockad som pågår än idag.

Samhälle och politik

Kuba är en socialistisk enpartistat. Endast det kommunistiska partiet får verka i landet. Det högsta beslutande organet är nationalförsamlingen, men i praktiken har de aldrig förkastat ett lagförslag från regeringen. Fidel Castro var president från år 1959 fram till 2006 då han överlät makten till sin bror Raúl Castro. År 2008 blev Raúl officiellt utnämnd till statsöverhuvud. Förhållandet med USA påverkar fortfarande Kubas politik och samhällsliv, särskilt efter att handelsblockaden blivit ännu striktare.

Kuba har ett välutvecklat statligt välfärdssystem med obligatorisk skola och gratis utbildning. Hälso- och sjukvården är gratis och sjukersättningar är bra, men det har varit brist på läkemedel på grund av handelsblockaden och därför har landet utvecklat en egen läkemedelsindustri.

Kuba blir ofta kritiserat för att vara odemokratiskt och bryta mot de mänskliga rättigheterna. Orsaker till kritiken är bland annat fängslandet och avrättandet av politiska motståndare. Raúl Castro har emellertid infört en rad reformer sedan han kom till makten. Flera nyckelpersoner från den gamla regimen har blivit avlägsnade och det har bestämts att politiker endast kan sitta i två perioder. Detta betyder alltså att Raúl, om lagen följs, kommer avgå år 2018.

Ekonomi och handel

Kuba har en statsstyrd planekonomi. En stor del av ekonomin styrs av militären. Sovjetunionens fall år 1991 fick katastrofala följder för Kubas ekonomi. Landet var beroende av bistånd och billiga oljetransporter från Sovjetunionen. Sovjetunionen subsidierade också den kubanska sockerindustrin genom att betala mer för sockret än världsmarknadspriset. Sedan dess har sockerproduktionen, som tidigare var landets huvudindustri, sjunkit betydligt. Turism, nickel och tobak har blivit viktiga intäktskällor. Eftersom turist- och nickelnäringen var utsatt kände Kuba konsekvenserna av den globala finanskrisen år 2008.

År 2010 införde Raúl Castro och partikongressen ekonomiska reformer. Bland annat blev delar av ekonomin marknadsorienterad och en bankreform genomfördes som gjorde det möjligt för kubanerna att upprätta privata bankkonton. Raúl Castro hade 2015 ett historiskt möte med USA: s president Obama och talade bland annat om att lossa embargot.

Karta över Kuba