Malaysia

Sist oppdatert: 12.02.2024

Malaysia är ett land i Sydostasien. Visste du att världens största rondell finns i landet? Rondellen ligger vid Putrajaya och är 3,5 kilometer i diameter. På den här sidan hittar du allt du behöver veta om Malaysia.

Foto: Unsplash/Esmonde Yong

Flagga

Nyckeltal och fakta

Huvudstad: Kuala Lumpur
Etniska grupper: Bumiputera 62,5 % (malajer och ursprungsbefolkning), kineser 20,6 %, indier 6,2 %, övriga 0,9 %, icke-medborgare 9,8 % (2019)
Språk: Bahasa malayiska, engelska, kinesiska, tamil, telugu, malayalam, panjabi, thai (Det finns också 112 olika inhemska språk som talas i Malaysia)
Religion: Muslimer 61,3 %, buddhister 19,8 %, kristna 9,2 %, hinduer 6,3 %, andra/ospecificerad/ingen 3,5 % (2010)
Befolkningsantal: 34,308,525 (juli 2023)
Statsskick: Konstitutionell monarki
Area: 330 800 kvadratkilometer
Valuta: Malaysisk ringgit
Bruttonationalinkomst per invånare: 33 434 PPP$
Nationaldag: 31 augusti

Geografi

Malaysia är geografiskt delad i en västlig och en östlig del. Den västliga delen av landet sträcker sig över den sydliga spetsen av Malayhalvön och den östliga delen ligger på ön Borneo. På halvön präglas landskapet av bergskedjor med toppar på 2100 meter över havet. Hela kusten består av låglandsområden som sträcker sig inåt bergen. De två provinserna på Borneo består av bördiga lågland i de nordliga kustområdena som går över till åsar och höglandsområden längre in i landet. Längst i söder utgör höga bergskedjor en naturlig gräns mot de indonesiska delarna av ön. Nästan två tredjedelar av landet är täckt av regnskog. Klimatet är tropiskt, varmt och fuktigt hela året. Det kommer mest nederbörd mellan september och november.

De största miljöutmaningarna i Malaysia är relaterade till avskogning. Landet har en särskilt hög biologisk mångfald, som hotas av avverkning och röjning av mark. Borneos skogar och artrikedom påverkas särskilt av etableringen av stora palmoljeplantager. Andra miljöproblem är förorenat dricksvatten och luftföroreningar i städer från oreglerade utsläpp från bilar och tung industri.

Historia

Den malaysiska halvön har varit bebodd i mer än 6000 år. Den har varit indelar i många olika kungadömen och riken. Omkring 100 f.Kr. hamnade den malaysiska halvön under indiskt inflytande. På 1300-talet växte det fram ett sultanat, vilket är ett slags kungadöme, runt staden Malacka, som senare kontrollerade hela halvön. Genom det muslimska sultanatet blev islam den mest utbredda religionen i regionen, och sultanatet utvidgade sin kontroll till större delen av halvön.

På 1500-talet erövrades sultanatet av portugisiska sjöfarare, innan holländarna och britterna intog området. Under 1800-talet fick Storbritannien gradvis mer kontroll över Malackahalvön, och år 1819 fick Brittiska Ostindiska kompaniet tillstånd av sultanen att grunda en ny handelsstad, Singapore. Britterna anlade gummiplantager och importerade kinesiska arbetare som billig arbetskraft. Den kinesiska minoriteten blev gradvis dominerande i näringslivet, medan den lokala malaysiska befolkningen och den stora indiska minoriteten trängdes ut från affärs- och industriområden. Detta blev en källa till etniska konflikter, som fortfarande finns kvar idag.

Under andra världskriget ockuperades den malaysiska halvön av Japan, vilket ledde till en växande självständighetsrörelse. Efter ockupationen blev Malaya en federation 1948, med vissa privilegier för malajerna inskrivna i grundlagen. Många kineser var bittra över att inte ha blivit fullvärdiga medborgare, vilket ledde till att det kinesiskdominerade kommunistpartiet inledde våldsamma upplopp och gerillakrig mot den brittiska och malaysiska eliten. 1957 blev Malaysia självständigt, men stora etniska skillnader ledde till att landets mest kinesiskt dominerade provins, Singapore, förklarade sig självständigt från resten av landet 1965.

Samhälle och politik

Malaysia är en monarki som är uppdelad i delstater och federala territorier. Statschefen är en kung, som väljs för fem år åt gången. Den kungliga titeln roterar mellan sultanerna (monarkerna) som leder nio av landets 13 delstater. Den utövande makten ligger hos en statsminister och regeringen, som väljs formellt av kungen bland parlamentsledamöterna. Parlamentet består av en senat och ett representanthus och har den lagstiftandemakten. Representanter till representanthuset väljs i parlamentsval för en femårsperiod, medan representanter till senaten väljs av delstaterna och kungen efter förslag av regeringen.

Malaysia är ett komplext land, med många kulturer, språk, religioner och etniciteter. Bland dessa finns etniska malajer, kinesiska och indiska ättlingar och över 90 olika ursprungsbefolkningar. Riktade åtgärder för att främja etniska malajers ställning i samhället har lett till upplopp och anklagelser om systematisk rasism mot minoriteter. De politiska partierna bygger också mer på etnicitet än på politisk ideologi.

Malaysia har ett välfungerande hälso- och sjukvårdssystem samt ett välfungerande utbildningssystem. Trots att landet är en demokrati finns det dock brister i press- och yttrandefriheten och i rättssystemet. Sharialagar (religiös lag inom islam) tillämpas på muslimer, och sekulär civilrätt tillämpas på andra etniska och religiösa grupper. Landets shariadomstolar har kritiserats för att på olika sätt diskriminera kvinnor. Kvinnornas ställning i samhället är dålig och kvinnor är underrepresenterade både i politiken och i arbetslivet. Korruption är också ett stort problem i landet.

Ekonomi och handel

Malaysia har en starkt exportinriktad ekonomi och exporterar stora mängder gummi, råolja, trä och palmolja. Goda regleringar och en öppen marknad gör landet attraktivt för utländska investeringar. Jordbrukets betydelse för landets ekonomi har minskat i takt med landets ekonomiska tillväxt. Sedan självständigheten har landet gått från att vara ett råvaruproducerande utvecklingsland till att bli ett medelinkomstland där industri och tjänstesektor dominerar ekonomin.

I dag står oljebolaget Petronas för cirka 40 procent av statens intäkter. Företaget tillverkar också bilar, elektronik, gummiprodukter och textilier. Sedan 1980-talet har också turismen blivit en betydande intäkt för landet. Malaysia är idag ett av de mest välmående länderna i regionen. Andelen fattiga har sjunkit från cirka 50 procent av befolkningen år 1970 till mindre än en procent. Välståndet är mest synligt i de industrialiserade områdena på västra Malackahalvön. I de östra provinserna på Borneo och på den östra sidan av den malaysiska halvön är industri och infrastruktur mindre utvecklade. Malaysia är en av de viktigaste medlemmarna i den regionala samarbetsorganisationen ASEAN, och har varit en av initiativtagarna till "ASEAN Free Trade Area", som säkerställer frihandel mellan de tio medlemsländerna.

Karta över Malaysia