Montenegro

Senast uppdaterat: 22.11.2021

Efter att Moçambique blevDen unga staten Montenegro var fram till en folkomröstning år 2006 i en union med Serbien. självständigt från Portugal år 1975 pågick ett inbördeskrig i 16 år. Sedan 1990-talet har landet upplevt ekonomisk framgång och ökad politisk stabilitet.

Foto: Unsplash/Oleg Gratilo

Flagga

Nyckeltal och fakta

Huvudstad: Podgorica
Etniska grupper: Montenegriner 45 %, serber 28,7 %, bosniaker 8,7 %, albaner 4,9 %, muslimer 3,3 %, romer 1 %, kroater 1 %, andra 2,6 %, ospecificerade 4,9 % (2011)
Språk: Serbiska 42,9 %, montenegrinska (officiellt) 37 %, bosniska 5,3 %, albanska 5,3 %, serbokratiska 2 %, andra 3,5 %, ospecificerade 4 % (2011)
Religion: Otrodoxa 72,1 %, muslimer 19,1 %, katoliker 3,4 %, ateister 1,2 %, andra 1,5 %, ospecificerade 2,6 % (2011)
Befolkningsantal: 607,414 (Juli 2021)
Statsskick: Republik
Area: 13 812 kvadratkilometer
Valuta: Euro
Bruttonationalinkomst per invånare: 26 984 PPP$
Nationaldag: 13 juli

Geografi

Montenegro är en liten och bergrik stat på balkanhalvön. Landskapet består av höga bergskedjor i norr, slättlandskap och djupa floddalar. Landet har en liten kustremsa längs det adriatiska havet. Landets genomsnittliga höjd över havet är 900 meter, men vissa områden räcker ända upp till 1800 meter och bergen i Montenegro är bland de brantaste i Europa. Landets högsta berg är Bobotov Kuk i Durmitor som är 2522 meter över havet. Det finns också många inlandssjöar. I Montenegro ligger Balkans största insjö Skutari. Montenegro har ett ovanligt rikt växt- och djurliv i ett område och har fem naturreservat. Naturreservatet Durmitor är tillsammans med Kotorbukten (med sina medeltida städer och vackra natur) på UNESCO:s världsarvslista.

Historia

På 600-talet blev områdets ursprungsbefolkning illyrerna fördrivna av slaverna. På slutet av 1100-talet blev området en del av kungariket Serbien. När detta rike blev upplöst på 1300-talet blev Montenegro ett självständigt furstendöme som, i förbund med Venedig, utkämpade en utdragen konflikt med det Osmanska riket. Länderna i Västeuropa erkände Montenegros självständighet på Berlinkongressen år 1878. År 1910 blev Montenegro proklamerat som ett kungarike. Kungariket Montenegro blev år 1918 förenat med Serbien och uppgick i Serbernas, Kroaternas och Slovenernas kungarike, som år 1929 bytte namn till kungariket Jugoslavien. Under andra världskriget genomgick Montenegro först en italiensk och sedan (år 1943) tysk ockupation. Vid upplösningen av Jugoslavien gick Montenegro och Serbien tillsammans i folkrepubliken Jugoslavien som år 2003 bytte namn till Serbien och Montenegro. Efter en folkomröstning i Montenegro år 2006 blev Serbien och Montenegro upplöst och Montenegro blev ännu en gång en självständig stat.

Samhälle och politik

Montenegro är en republik med en president som statens överhuvud. Presidenten väljs genom allmänna val för femårsperioder. Statsministern är ledaren för regeringen. Parlamentet med en kammare har ett mandat på 4 år. Idag har parlamentet 81 platser istället för 74. Det första parlamentsvalet efter självständigheten följdes av internationella observatörer och genomfördes i stort sett problemfritt. Landets politik har sedan självständigheten varit centrerat runt att hålla samman landet och arbeta för medlemskap i EU och NATO. Landet har ett stabiliserings- och associeringsavtal med EU och fick kandidatstatus i december 2010. Trots detta är korruption ett stort problem. Landets medborgare fick visumfrihet till Schengenområdet i december 2009. Trots betydande framgångar finns det fortfarande interna spänningar mellan etniska grupper. De stora inkomstskillnaderna mellan norr och den rika kusten i söder är också fortsatt en utmaning.

Ekonomi och handel

Aluminiumindustrin, som utvecklades runt Montenegros bauxitförekomster efter andra världskriget, lade grunden för landets basproduktion. Dock har denna produktion haft problem med ökande kostnader sedan oljekrisen år 1973. Landets turism började växa rean på 1960-talet men all ekonomisk tillväxt stannade upp på grund av krigen som bröt ut i området 1990. Montenegros ekonomi började återhämta sig först i slutet av Kosovokriget år 1999, mycket tack vare införandet av den tyska marken. De senaste åren har Montenegro försökt locka utländska investerare och mer än 90 procent av företagens kapital i landet hade till sommaren 2010 privatiserats. En av de största förändringarna är en ny typ av mervärdesavgift som är lägre för turistnäring och därmed stöttar landets växande turistsektor. Världens rese- och turistråd har många gångar rankat Montenegro som det snabbast växande turistlandet i världen med en uppskattad årlig tillväxt på 10 procent innan 2016.

Karta över Montenegro