Nepal

Senast uppdaterat: 23.11.2021

Nepal är ett fattigt land med storslagen natur. Den politiska situationen har under många år varit instabil. I juni år 2008 blev Nepal en republik och 2015 fick landet en ny demokratisk grundlag.

Foto: NTB/Shutterstock

Flagga

Nyckeltal och fakta

Huvudstad: Katmandu
Etniska grupper: Chhettri 16,6 %, Brahman-Hill 12,2 %, Magar 7,1 %, Tharu 6,6 %, Tamang 5,8 %, Newar 5 %, Kami 4,8 %, Muslim 4,4 %, Yadav 4 %, Rai 2,3 %, Gurung 2 %, Damai/1,8ii %, Thakuri 1,6 %, Limbu 1,5 %, Sarki 1,4 %, Teli 1,4 %, Chamar / Harijan / Ram 1,3 %, Koiri / Kushwaha 1,2 %, övriga 19 % (2011)
Språk: Nepali (officiellt) 44,6 %, Maithali 11,7 %, Bhojpuri 6 %, Tharu 5,8 %, Tamang 5,1 %, Newar 3,2 %, Bajjika 3 %, Magar 3 %, Doteli 3 %, Urdu 2,6 %, Avadhi 1,9 %, Limbu 1,9 % , Gurung 1,2 %, Baitadeli 1 %, övriga 6,4 %, ospecificerat 0,2 %; notera - 123 språk rapporterade som modersmål i 2011 års nationella folkräkning; många inom myndigheter och företag talar också engelska (2011)
Religion: Hinduer 81,3 %, buddhister 9 %, muslimer 4,4 %, Kiranter 3,1 %, kristna 1,4 %, övriga 0,5 %, ospecificerad 0,2 % (2011)
Befolkningsantal: 30,424,878 (Juli 2021)
Statsskick: Federal republik
Area: 147 181 kvadratkilometer
Valuta: Nepalesisk rupie
Bruttonationalinkomst per invånare: 4 725 PPP$
Nationaldag: 28 maj

Geografi

En stor del av Himalaya ligger i Nepal, däribland världens högsta berg Mount Everest med en högsta topp på 8848 meter över havet. Landet har flera andra toppar på över 8000 meter och tre fjärdedelar av Nepals totala landområde är berg. Slättlandskapet i söder används i huvudsak till jordbruk, det samma gäller landets många bördiga dalar.

Klimatet varierar i förhållande till meter över havet. På låglandet är det subtropiskt klimat medan det i bergsområdena är så kallt att både snö och glaciärer ligger kvar hela året runt. Nepal har i liten grad byggt ut den potential för vattenkraft som finns att nyttja i landets många floder och vattenfall. Tillsvidare är det först och främst skogen som används som energikälla.

Ved som bränsle har dock lett till avskogning och erosion. På några få tio år har den skogbeklädda delen av Nepal blivit reducerad från cirka hälften till drygt en fjärdedel. Klimatförändringarna bidrar till att glaciärer smälter, något som i kombination med avskogningen leder till översvämningar. På grund av dåliga sanitära förhållanden och utsläpp från industrier är förorenat vatten ett problem. Föroreningar från fordon gör att städer drabbas av dålig luftkvalité.

Historia

Nepal ligger beläget mellan Indien och Kina, som bägge har haft starkt inflytande över landet genom historien. Landet har emellertid aldrig varit koloniserat, även om både indier och britter i långa perioder har styrt utrikespolitiken.

Nepal har lång tradition av egenstyrda kungar med stor makt och korrupta politiker. Efter en önskan om att avskaffa landets konstitutionella monarki startade maoisterna år 1996 ett blodigt uppror, också känt som ’folkets krig’. Stridshandlingarna som följde det kommande decenniet krävde 15 000 människoliv.

År 2005 blev Nepal en av världens sista absoluta monarkier då den före detta kungen Gyanendra avsatte statsministern och de folkvalda. Gyanendra blev själv tillsatt som kung då hans bror, den sittande kungen Birendra, dödades av sin egen son år 2001. Efter stora demonstrationer och internationell press blev nationalförsamlingen återinförd under våren år 2006. Därefter följde fredsförhandlingar mellan regeringen och maoisterna vilket ledde till ett omfattande fredsavtal i november samma år. År 2007 fick Nepal en ny tillfällig grundlag som gällde fram till att den nya grundlagen togs i bruk år 2015. I juni år 2008 abdikerade kungen och Nepal blev en republik.

Samhälle och politik

Processen med att skriva en ny grundlag blev lång och under perioder dramatisk med flera stora demonstrationer och omkomna människor. Politiska motsättningar efter inbördeskriget gjorde arbetet svårt men år 2015 stod den nya grundlagen klar.

Den nya grundlagen etablerar Nepal som en sekulär federal republik med sju provinser. Grundläggande fri- och rättigheter garanteras i grundlagen. Samma gäller för ett demokratiskt flerpartisystem och ett oberoende rättsväsen. Presidenten är landets statsöverhuvud men statsministern är regeringschef. Parlamentet består av två kamrar och har egna platser till kvinnor och etniska minoriteter.

Politiken domineras av partiet till den tidigare maoistgerillan UCPN-M och den nepalesiska kongressen NC. Det första valet efter att den nya grundlagen trätt i kraft genomfördes år 2017. En allians av kommunisterna och maoisterna vann en klar seger efter att ha gått till val på ekonomisk tillväxt och välstånd för medborgarna.

Bara runt häften av befolkningen har elektricitet eller rinnande vatten. Det finns många olika folkgrupper och stora skillnader mellan klasser, natur och levnadsvillkor. Kastsystemet lever vidare inom folkgrupper även om det idag är förbjudet enligt lag. Detta sätter stopp för en mer rättfärdig utveckling. Kvinnor har få rättigheter och våld i hemmet är vanligt. Många flickor blir tvångsgifta, få kvinnor har formella positioner och kvinnor har i allmänhet begränsad arvsrätt.

Ekonomi och handel

Nepal är ett av världens fattigaste länder. Stora delar av befolkningen lever uteslutande av det de själva odlar, man räknar med att så mycket som 90 % av befolkningen lever av jordbruk. En stor del av befolkningen är undernärda men andelen människor som lever i absolut fattigdom har gått ner på senare år. Anledningen till detta anses främst vara överföringar av pengar från nepaleser som arbetar utomlands. Handel, servicenäringen och industrin utgör en större andel av bruttonationalprodukt (BNP), medan Nepals naturresurser är dåligt nyttjade.

Turism har så småningom vuxit till att bli en viktig inkomstkälla för landet. Detta gör dessvärre även att många av landets invånare blir sårbara för politisk turbulens eftersom turisterna uteblir när det förekommer oroligheter.

Korruption är utbrett och landet kämpar med ett konstant underskott i statsbudgeten, något som täcks upp av utlandslån och bistånd. Pengar från utlandet utgör en fjärdedel av budgeten. Politikerna har provat en del olika metoder för att få ekonomin på benen, men de frekventa regeringsskiftena och ändringar av den ekonomiska politiken gör att försöken i liten grad lyckas.

Karta över Nepal