Palestina

Sist oppdatert: 26.11.2021

Gaza och Västbanken är de två områden som administreras av palestinier och som utgör det moderna Palestina.

Foto: Unsplash/Nour Tayeh

Flagga

Nyckeltal och fakta

Huvudstad: Palestinierna menar att Östra Jerusalem ska vara deras huvudstad.
Etniska grupper: Västbanken: Araber 83 %, judar 17 %. Gaza: Araber 100 %
Språk: Arabiska, hebreiska, engelska
religion: Västbanken: Muslimer 80-85%, judar 12 till 14%, kristna/övriga 1 - 2,5%. Gaza: Muslimer 99%, kristna/övrigt 1% (2012)
Befolkningsantal: 4 549 000
Area: 6 020
Valuta: Israelisk Shekel
Bruttonationalinkomst per invånare: 6 757 PPP$

Geografi

Palestina består av Gazaremsan, som ligger vid Medelhavets gräns mot Egypten, och Västbanken som ligger mellan Israel och Jordanien. Gazaremsan är i huvudsak en kustslätt. Området är torrt, och sand täcker stora delar av slättlandskapet. Västbanken består av den så kallade Jordansänkningen och ett fruktbart höglandsområde med förhållandevis goda jordbruksförutsättningar. brist på rent vatten är det största miljöproblemet i Palestina, särskilt i Gaza. Landet sliter även med avskogning och jorderosion som en följd av att områdena är så tätt befolkade.

Historia

Efter första världskriget blev det brittiska mandatområdet Palestina upprättat av Nationernas Förbund. Decennierna efteråt var präglat av konflikt mellan palestinierna som bodde i området och judiska migranter som gjorde anspråk på landet. FN bestämde 1947 att området skulle delas mellan palestinier och judar, medan Jerusalem skulle vara en internationell zon. Staten Israel etablerades 1948. Genom två stora krig med grannarabländer expanderade israelerna sina landområden. År 1948 övertog de stora delar av marken som var tilltänkt den palestinska staten och många palestinier flydde till grannländerna. År 1967 ockuperade Israel Västbanken , Gaza och Östra Jerusalem. Områden är idag fortfarande ockuperat. År 1994 beslutades att ett palestinskt självstyre skulle inrättas och att det skulle bestå av Gaza och Västbanken. Planen var att det på sikt skulle upprättas en palestinsk stat inom dessa områden, men våldshandlingar från båda sidor och misslyckade förhandlingar har inneburit att detta fortfarande inte har hänt. Efter flera år av statsbyggnadsprojekt medgavs Palestina som observatörstat i FN år 2012.

Läs mer om Israel-Palestinakonflikten här.

Samhälle och politik

De palestinska områdena ska styras av den palestinska myndigheten och det har regelbundet hållits val till nationalförsamlingen. År 2007 uppstod det emellertid en splittring mellan de två största partierna vilket medförde att Fatah idag styr Västbanken medan Hamas har makten i Gaza. Det internationella samfundet samtalar med Fatah och ser Hamas som en terrororganisation. Korruption och svågerpolitik har inneburit att få palestinier litar på Fatah. Det spekuleras regelbundet om när den palestinska myndigheten ska kollapsa. De politiska rättigheterna för palestinierna i både Västbanken och Gaza har under de senaste åren blivit kraftigt inskränkta. För invånarna i Gaza är situationen allvarlig. Israeliska flyganfall har lett till enorma skador på hus och begränsat tillgången till mat, vatten och elektricitet.

Ekonomi och handel

I det palestinska självstyre områdena odlas det bland annat oliver, citrusfrukter och grönsaker, men både handel och produktion lider under konflikten med Israel. Olovliga, israeliska nybyggare använder det mesta av landets knappa vattenresurser, något som förhindrar utveckling av det palestinska jordbruket. I tillägg skapar Israels gränskontroller problem för palestiniernas tillgång till den israeliska marknaden. Israel införde år 2007 en blockad mot Gazaremsan som hindrar varor att lämna landet. På Västbanken ger de bibliska platserna Öst-Jerusalem och Betlehem goda turistintäkter.

Karta över Palestina