Paraguay

Sist oppdatert: 01.12.2021

Paraguay var Latinamerikas första fria land och under vissa perioder det mest framgångsrika. Krig och en rad diktatorer förändrade bilden, men idag förekommer val och under 2000-talet landet haft ekonomisk tillväxt.

Foto: Adobe Stock

Flagga

Nyckeltal och fakta

Huvudstad: Asunción
Etniska grupper: Mestiser 95 %, andra/ospecificerad/ingen 5 %
Språk: Spanska (officiell), guarani (officiell)
Religion: Katoliker 89,6 %, protestanter 6,2 %, andra kristna 1,1 %, andra/ospecificerad 1,9 %, ingen 1,1 % (2002)
Befolkningsantal: 7,272,639 (Juli 2021)
Statsskick: Republik
Area: 406 752 kvadratkilometer
Valuta: Guaraní
Bruttonationalinkomst per invånare: 15 977 PPP$
Nationaldag: 15 maj

Geografi

Paraguay är ett kustlöst land som ligger i mitten av Sydamerika. Majoriteten av landet består av ett lågland och har ett subtropiskt klimat. Floden Paraguay rinner från norr till söder och delar landet. Områdena väst om floden är en del av slättlanskapet Chaco medan det på östra sidan finns stora skogar. Skog täcker runt hälften av Paraguay. Längs floden finns det ett brett träskområde som blir översvämmat varje år. Majoriteten av befolkningen bor i de sydliga delarna av landet.

Paraguay har ett relativt fuktigt, halvtropiskt klimat och har ett rikt fågel- och djurliv. Förorenat vatten är ett allvarligt miljöproblem för Paraguay. Dålig avfallshantering är ett stort hälsoproblem för många av landets fattiga invånare. Dessutom torkar träskmarkerna ut.

Historia

Innan Spanien koloniserade landet år 1537 var området befolkat av Guaranífolket. Kolonin blev huvudsätet för den spanska expansionen. När Spanien förlorade Napoleonkrigen år 1811 utnyttjade Paraguay den politiska oron och förklarade sig självständiga. Paraguay blev således det första landet i Sydamerika att bli fria från kolonisatörer.

1800-talet var präglat av statskupper och konflikt med grannländer som ville ha kontroll över Paraguay. I ett krig med Brasilien, Uruguay och Argentina blev stora delar av Paraguay ockuperat och ödelagt. Över hälften av befolkningen dog och svält utbröt i landet efter kriget. Politiskt var invånarna splittrade mellan konservativa och liberaler.

Den politiskt instabila situationen fortsatte på 1900-talet fram tills Alfredo Stroessner Mattiauda tog makten genom en militärkupp 1954. All politisk opposition betraktades som en ”kommunistisk sammansvärjning” och ledde till fängslande och tortyr. Runt en tredjedel av befolkningen flydde utomlands. Stroessner avsattes genom en ny statskupp år 1989. Statskuppen hade stöd från USA. Den nya presidenten, Rodríguez, lät fängsla flera ledande regeringsmedlemmar och militärer. Han införde pressfrihet och satte igång en demokratiseringsprocess som ledde till landets första fria demokratiska val år 1993. Paraguay fick sin första civila president på över 40 år. Demokratin var instabil under 1990-talet med flera kuppförsök. De sista valen har trots detta ansetts vara fria och rättvisa.

Samhälle och politik

Paraguay är en republik, där presidenten också fungerar som chef för regeringen. Presidenten väljs vart femte år och kan inte ställa upp till omval. Mellan 1946 och 2008 satt det konservativa Coloradopartiet vid makten. Partiet består mestadels av jordägare, militärledare och företagsledare. Efter 2008 har även andra partier vunnit valet, bland annat ”Patriotisk allians för förändring”.

Även om Paraguay är en demokrati så är landet fortfarande präglat av att ha varit en diktatur under många decennier. Korruption, narkotikahandel, kriminalitet och fattigdom är stora problem som landet fortfarande kämpar med.

De två mäktigaste grupperingarna utanför politiken är militären och jordägarnas organisation. De har starka band till Coloradopartiet. Samtidigt kämpar rörelser för att omfördela mark till jordlösa och urbefolkning, så att fler fattiga kan äga land. Rörelsernas landockupationer har bemötts av våld från jordägarnas privata militärgrupper.

Ekonomi och handel

På grund av dålig gränskontroll och korruption är Paraguay ett paradis för smugglare. Handeln på den svarta marknaden står för över hälften av landets ekonomiska aktivitet. Även om det har förekommit tillväxt under 2000-talet lever fortfarande många i fattigdom. I den formella ekonomin dominerar jordbruket. Landet producerar stora mängder sojabönor, bomull, sockerrör, kassava, vete och majs. Skogsbruket har blivit mer och mer viktig sedan 1970-talet, men det tär hårt på naturresurserna. Under en period var det avverkningsförbud på vissa träslag och krav på nyplantering av skog för att kunna ha kvar skogsresurserna. Det förekommer dock mycket illegal avverkning.

Paraguay har anslutit sig till det latinamerikanska frihandelssamarbetet Mercosur, men det har ännu inte gett de positiva resultaten som Paraguay hoppades på. Den tidigare konservativa regeringen tackade nej till samarbete och fördelaktiga oljeleveranser från Venezuelas president Hugo Chávez. Istället lade Paraguay större vikt på ett gott förhållande till USA. Paraguay är självförsörjande vad gäller elektricitet och exporterar el till Brasilien och Argentina. Nästan all energi kommer från vattenkraft.

Karta över Paraguay