Saint Lucia

Senast uppdaterat: 02.02.2017

Saint Lucia namngavs av Christofer Columbus på Luciadagen och fick sig namn därifrån. Banan- och sockerplantage har varit viktiga näringar men under de senaste åren har turismen tagit över.

Foto: Unsplash/Nick Fewings

Flagga

Nyckeltal och fakta

Huvudstad: Castries
Etniska grupper: Afrikanskt ursprung 85,3 %, mixat ursprung 10,9 %, ostindian 2,2 %, andra/ospecificerat 1,7 % (2010)
Språk: Engelska (officiellt), franska
Religion: Katoliker 61,5 %, protestanter 25,5 %, andra kristna 3,4 %, rastafari 1,9 %, andra/ingen/ospecificerat 7,7 % (2010)
Befolkningsantal: 164 464 (2016)
Statsskick: Monarki
Area: 616 km2
Valuta: Östkaribisk dollar
Bruttonationalinkomst per invånare: 17 756 PPP$
Nationaldag: 13 december

Geografi

Saint Lucia är en östat i den sydliga delen av de små Antillerna i Karibien. Ön har uppstått på grund av vulkanutbrott och vulkanen Qualibo släpper fortfarande ut ånga och gas. Skogsbeklädda berg dominerar öns inre och landets högsta punkt är Mount Gimie som är 950 meter över havet. Längst i sydväst stiger de två tvillingvulkanerna Gros Piton och Petit Piton, rätt upp ur havet.

Saint Lucias miljöproblem är avskogning och jorderosion, särskilt i norra delen av ön.

Historia

St Lucias urbefolkning var arawakiindianerna, men när Christofer Columbus kom till ön på Luciadagen år 1502 var ön befolkad av karibieindianerna som var kända för sin stridlystnad. Britterna försökte kolonialisera öarna på 1600-talet men mötte starkt motstånd och gav upp.

Saint Lucia var delvis under fransk kontroll från år 1642 och fortfarande talas de en variation av franska på ön. Den ursprungliga befolkningen har gradvis blivit utrotad och dagens invånare är ättlingar till slavar som hämtades från Afrika för att arbeta på plantage.

Öns strategiska placering med flera naturliga hamnar gjorde att ön bytte ägare 14 gånger fram till år 1814, då ön till slut blev en brittisk koloni. Ön utgjorde en del av de brittiska "Winward Island" mellan år 1838 och 1958. Därefter var ön en del av den Västindiska federationen fram till år 1962. År 1967 fick Saint Lucia inre självstyre innanför det brittiska samväldet fram till självständigheten år 1979.

Samhälle och politik

Det konservativa partiet med det missvisande namnet United Workers Party (UWP) har i stort sätt suttit vid makten sedan år 1964. Förutom vissa få perioder har landet styrts av den mycket konservative John Compton som stadsminister. Compton tvingades från makten efter korruptionsskandaler år 1996 men blev återvald till partiledare och kom till makten igen på 2000-talet. Compton dog år 2007 och under de senaste åren har det förekommit ökat missnöje med regeringen, särskilt eftersom de inte har lyckats gör mycket för att förbättra den ekonomiska situationen eller arbetslösheten. År 2011 kom ett mer liberalt arbetsparti till makten. En stor utmaning för Saint Lucia är den ökade narkotikahandeln genom Karibien och hur man ska handskas med den ökade kriminaliteten som kommer med detta. Att införa dödsstraff har blivit diskuterat som en lösning.

Även om St Lucia är ett litet land kommer två nobelpristagare från landet. År 1970 fick ekonomen Arthur Lewis nobelpriset i ekonomi och år 1992 fick författaren Derek Walcott nobelpriset i litteratur.

Ekonomi och handel

Bananer tog över för sockret som viktigaste exportindustrin på 1960-talet. Ökad konkurrens och fallande priser gjorde att industrin föll kraftigt under 1990-talet. Under åren efter självständigheten fick landet bra pris för sina bananer genom en gynnsam garanti med Storbritannien, men denna blev upphävd eftersom det strider mot EU:s handelspolitik. Sedan 1990-talet har turismen tagit över som den viktigaste industrin och denna växer stabilt. Trots detta har det varit flera perioder med ekonomiska problem och dessutom är turismen sårbar för tillståndet i världsekonomin. Arbetslösheten har under de senaste åren varit mellan 15 och 20 procent, särskilt ungdomarna drabbas hårt.

De viktigaste handelspartnerna är Storbritannien och USA, samt de andra medlemsländerna i CARICOM (Caribbean Community and Common Market) och den mindre organisationen OECS (Organization of Eastern Caribbean States). Medlemsländerna har samma valuta och centralbank, och utvecklades år 2011 till en ekonomisk union och beräknas bli en politisk union under 2013.

Karta över Saint Lucia