San Marino

Senast uppdaterat: 03.12.2021

San Marino är Europas tredje minsta stat till ytan och har den näst minsta befolkningstalet. Landet är omslutet av Italien och är världens äldsta republik.

Foto: Unsplash/Lorenzo Castagnone

Flagga

Nyckeltal och fakta

Huvudstad: San Marino
Etniska grupper: Sanmarinier, italienare, andra/ospecificerad/ingen
Språk: Italienska
Religion: Katoliker
Befolkningsantal: 34,467 (Juli 2021)
Statsskick: Republik
Area: 61 km2
Valuta: Euro
Bruttonationalinkomst per invånare: 67 983 PPP$
Nationaldag: 3 september

Geografi

San Marino ligger på backarna i ett av bergutskotten från Apenninerna. Det högsta partiet är Monte Titano på 750 meter över havet. Genom området rinner floderna Ausa och Marano som mynnar ut i det Adriatiska havet och floden San Marino, som rinner nordväst och flyter samman med Marecchia. San Marino ligger på en övergångszon mellan ett kontinentalt och ett mellaneuropeiskt klimat. På vintern är det frost och snö men på sommaren är det varmt och relativt torrt. Vegetationen varierar med höjden och omfattar bland annat kastanj, pinje, ek, ask, poppel och ett stort omfång av blomarter. Djurlivet omfattat bland annat mullvad, igelkottar, rödräv, grävling, mård, vessla och hare. Fler än 100 fågelarter finns i San Marino som bland annat tornfalk, tornuggla, tornseglare, svart rödstjärt och stenknäck.

Historia

Enligt traditioner gåt San Marinos historia tillbaka till början av 300-talet e.kr då den helige Marino och en grupp kristna slog sig ned i bergen för att slippa förföljelser. Castellum Sancti Marini, ett kloster som byggdes till Marinos ära, är omtalat i skriftliga källor från år 754. En by växte fram runt klostret och på 1100-talet slapp San Marino undan ockupation på grund av sitt isolerade läge.

San Marino fick sin första grundlag år 1599 och år 1631 erkände påven landets självständighet. Då de italienska småstaterna gick samman år 1861 valde San Marino att fortsätta vara självständigt. År 1862 ingick San Marino och Italien ett avtal om evig vänskap och god grannskap, och San Marino hamnade under Italiens beskydd. Avtalen bekräftades år 1939 och reviderades år 1971.

Samhälle och politik

San Marino är en självständig republik, men i praxis är det mycket integrerat i det italienska politiska systemet. Bland annat är Italien och San Marino i en gemensam tullunion och det är Italien som tar hand om San Marinos intressen utomlands. Även rättsväsendet i San Marino är i praxis en del av det italienska rättssystemet, men San Marino har ett eget medlemskap i OSSE och Europarådet samt självständig medlem i FN sedan år 1992. Statsöverhuvuden och regeringschefen kallas "kaptensregenter" och väljs för ett halvår åt gången.

San Marino har ett välfungerande hälso- och sjukvårdssystem och en högutbildad befolkning. Levnadsstandarden är i nivå med de mest välmående delarna av Italien. Kvinnor och män är jämställda inom landets lagar och efter 1973 har kvinnor rätt att bli invalda som kaptener. Äktenskap mellan samkönade sanmarinister är inte tillåtna, men från och med 2019 har landet tillåtit och erkänt samkönade partnerskap.

Ekonomi och handel

Många industriföretag är integrerade i italienska företag och mycket av industriproduktionen går till Italien. Turismen är mycket viktigt för landets ekonomi, där försäljningen av mynt och frimärken är en viktig intäktskälla. Viktiga exportvaror är byggnadssten, ost, kastanj, vin, ullvaror, keramik och hantverksvaror.

Det är mycket låg arbetslöshet och låga skatter. Utlänningar har velat ha sina pengar hos sanmarinska banker och det har gjort landet till ett så kallat "skatteparadis". Men efter finanskrisen 2008-2009 så har San Marino lovat att ha en mer transparent ekonomi, vilket kommer att minska stämpeln. San Marino har euro som valuta, men är inte medlem i EU. Det är stora politiska oenigheter om medlemskap.

Karta över San Marino