Slovakien

Senast uppdaterat: 07.12.2021

Slovakien var tidigare en del av Tjeckoslovakien, och blev självständigt år 1993. Sedan dess har landet upplevt en betydande ekonomisk tillväxt men skillnaderna mellan rika och fattiga i landet har ökat.

Foto: UN Photo/Rick Bajornas

Flagga

Nyckeltal och fakta

Huvudstad: Bratislava
Etniska grupper: Slovaker 80,7%, ungrare 8,5%, romani 2%, andra/ospecificerad/ingen 8,8% (2011)
Språk: Slovakiska (officiellt) 78,6 %, ungerska 9,4 %, rumänska 2,3 %, ruteniska 1 %, andra eller ospecificerade 8,8 % (2011)
Religion: Katoliker 62%, protestanter 8,2%, grekisk-katolska 3,8%, andra/ospecificerad 12,5%, ingen 13,4% (2011)
Befolkningsantal: 5,436,066 (Juli 2021)
Statsskick: Republik
Area: 49 035 kvadratkilometer
Valuta: Euro
Bruttonationalinkomst per invånare: 37 459 PPP$
Nationaldag: 1 september

Geografi

Norra och centrala delarna av Slovakien domineras av bergskedjan Karpaterna, med toppar på upp till 2655 meter över havet. Floder som rinner från bergen till slätterna kännetecknar landets södra del. De flesta mindre floder mynnar ut i floden Donau. Slovakien har ett kontinentalt klimat med kalla, torra vintrar och varma somrar. I bergsområdena är det både svalare och mer nederbörd än på slätterna i söder där huvudstaden Bratislava ligger. I det forna Tjeckoslovakien var kol en vanlig energikälla, och luftföroreningar i Slovakien är fortfarande ett stort problem. Utsläpp från industrin utgör ett stort miljöhot förutom att det är mycket hälsofarligt för landets befolkning. Lungcancer är vanligt i de mest förorenade områdena. Stora delar av skogen har förstörts av surt regn från Polen och det forna Östtyskland. Ökenspridning orsakas av jordbruket och gruvindustrin skapar också utmaningar på miljöområdet.

Historia

Slovakien var en del av Österrike-Ungern fram till att första världskriget tog slut 1918. Då bildade landet en ny stat tillsammans med Tjeckien; Tjeckoslovakien. År 1938 ingick Storbritannien, Frankrike, Italien och Tyskland ett avtal om att dela upp landområdena i Tjeckoslovakien, och därmed blev Slovakien en självständig stat. Landet var allierat med Tyskland under andra världskriget.

Efter kriget blev Tjeckoslovakien återupprättat under stor inflytelse från det kommunistiska Sovjetunionen. Många slovaker önskade att Slovakien skulle fortsätta att vara en självständig stat, och den nationalismen levde vidare genom hela kalla kriget. Den fredliga ”sammetsrevolutionen” 1989 slutade med avveckling av det kommunistiska styret i Tjeckoslovakien och samtidigt blottlade det de motstridiga intressen mellan slovaker och tjecker. År 1993 delades Slovakien och Tjeckien men länderna har fortsatt att ha nära förbindelser.

Samhälle och politik

Slovakien är en parlamentarisk republik. Presidenten har en viss politisk roll, men den verkställande makten vilar huvudsakligen på premiärministern och regeringen. Nationalrådet, Slovakiens lagstiftande församling, har 150 medlemmar. Partisystemet är uppsplittrat och koalitionsregeringar har varit vanligt. Sedan slutet av 1990-talet har regeringen fokuserat på modernisering av ekonomin genom att locka till sig utländska investeringar. Dessa förändringar har lett till stora skillnader mellan rika och fattiga, där pensionärer och romer drabbats hårdast.

Slovakiens cirka 375 000 romer lever under mycket svåra förhållanden och de flesta bor i baracker i städernas utkanter. Under 2004 blev Slovakien medlem i både EU och försvarsalliansen NATO. De senaste åren har emellertid nationalistiska krafter växt sig starkare, något som har skapat ett starkt motstånd mot minoriteter. Protester mot EU:s krispaket och anklagelser om korruption har präglad politiken.

Ekonomi och handel

Slovakien har gått från planekonomi till marknadsekonomi. Övergången har gått långsamt på grund av korruption och politisk instabilitet, men Slovakien blev betraktat som ett av EU:s nya medlemsstater med den starkaste ekonomi år 2004. Låga skatter har gjort landet attraktivt för utländska investerare och banksektorn är nästan helt i utländska händer.

Industrins- och jordbrukets andel av bruttonationalprodukt (BNP) har minskat sedan slutet av 1990-talet samtidigt som tjänstesektorn har ökat. Slovakien är beroende av import av olja och gas från Ryssland. Tjeckien och övriga EU-länder är andra viktiga handelspartners. Slovakiens vattendrag används för gods- och persontransporter och det finns förbindelser till floder i andra europeiska länder. Regeringen vill utnyttja landets centrala läge mitt på kontinenten och utveckla det till ett transportknutpunkt i Europa.

Trots finanskrisen 2008 gick Slovakien från att vara låntagare till bidragsgivare i Världsbanken samma år. BNP sjönk lite under 2009 men kom raskt på benen igen, och samma år bytte Slovakien valuta till euro.

Karta över Slovakien