Sverige

Sist oppdatert: 07.12.2021

Sverige är Nordens största och mest folkrika land. Landet har rika naturtillgångar såsom timmer, mineraler och vattenkraft. Ekonomin är mycket beroende av exporten av dessa varor och Sverige påverkades därför hårt av den globala finanskrisen år 2008. De rika naturtillgångarna har gjort det möjligt att utveckla industrier som i sin tur lett till att Sverige har hög levnadsstandard och bra välfärdssystem.

Foto: NTB/Shutterstock

Flagga

Nyckeltal och fakta

Huvudstad: Stockholm
Etniska grupper: Sverige har fem nationella minoriteter: judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar
Språk: Svenska (officiellt) samt nationella minoritetsspråk: finska, meänkieli, samiska, romani, jiddisch,
Religion: Svenska kyrkan (lutheransk) 57,6 %, övriga (inkluderar katoliker, ortodoxa, baptister, muslimer, judar och buddhister) 8,9 %, inga eller ospecificerade 33,5 % (2019)
Befolkningsantal: 10,261,767 (Juli 2021)
Statsskick: Parlamentarisk monarki
Area: 450 295 km2
Valuta: Svenska kronor
Bruttonationalinkomst per invånare: 64 578 PPP$
Nationaldag: 6 Juni

Geografi

Med en landyta på nästan 450 000 kvadratkilometer är Sverige det största landet i Norden. Landskapet består av en stor del högland och bergområden i norr. I de centrala delarna av Sverige finns bördiga områden utmed kusten och här finns landets industriella centrum. I söder, där befolkningstätheten är som högst, drivs jordbruk. Öarna Öland och Gotland tillhör Sverige.

Klimatet varierar över hela landet. I norr är vintrarna kalla och snörika medan somrarna kan vara varma. I de södra delarna av Sverige är klimatet mildare året runt. Golfströmmen i Atlanten skapar ett varmare klimat i Sverige jämfört med andra platser på motsvarande breddgrader.

Historia

Vikingatiden är en viktig del av äldre svensk historia. Perioden varade från slutet av 700-talet till mitten av 1000-talet. Vikingarna från Skandinavien härjade och plundrade sig fram genom Europa. År 1397 ingick Sverige, tillsammans med Danmark och Norge, i Kalmarunionen och hade då en gemensam kung. År 1523 blev Sverige självständigt. Under de kommande hundra åren ökade Sveriges inflytande gradvis i områdena runt Östersjön. Under den här tiden erövrade Sverige flera landområden och blev till slut en stormakt. I takt med expansionen av Sveriges gränser fick Sverige flera fiender. Ryssland blev en farlig fiende och blev den största motståndaren om nya landområden. År 1709 förlorade Sverige sin centrala position i Östersjön position till Ryssland och Sveriges tid som stormakt var över. Mellan år 1814 och 1905 ingick Norge och Sverige i en union. Sverige fick Norge efter att ha tagit parti mot Napoleon under Napoleonkrigen, och som plåster på såren för att ha förlorat Finland till ryssarna.

Sverige höll sig under världskrigen neutralt och deltog inte aktivt. När freden kom 1945 stod Sverige finansiellt starkt. Landet hade undgått förstörelsen av krig och byggt upp sin industri under krigsåren, vilket ledde till att ekonomin raskt växte när freden äntligen kom. Under socialdemokraternas år vid makten, 1945-1976, byggdes en omfattande välfärdsstatupp. År 1995 gick Sverige med i EU.

Samhälle och politik

Sverige är en konstitutionell monarki. Kung Carl XVI Gustaf är Sveriges statshuvud, men har i praxis ingen politisk makt. Den lagstiftande makten finns hos Riksdagen, som också antar statsbudgeten. Riksdagens medlemmar väljs in på fyraårsperioder och statsministern väljs av Riksdagen. Eftersom Sverige har ett parlamentariskt system måste den sittande regeringen ha stöd från majoriteten av riksdagen.

Efter att de borgerliga partierna skapade en allians år 2004 har uppdelningen mellan blocken, de borgerliga partierna på ena sidan och en röd-grön koalition på den andra, varit tydlig. Efter år 1976 har regeringsmakten skiftat mellan blocken, även om socialdemokraterna övervägande suttit på regeringsmakten. Under de två senaste mandatperioderna har framväxten av det nationalkonservativa partiet Sverigedemokraterna fått ökade framgångar. Partiet driver en invandringskritisk politik och befinner sig på den yttre högerkanten på den politiska skalan. Detta har skapat en instabilitet och oro i det politiska klimatet då ingen av de övriga riksdagspartierna vill samarbeta med Sverigedemokraterna.

Den 9 september 2018 hölls ett val i Sverige som slutade med ett väldigt jämt valresultat. Sverigedemokraterna var det parti som ökade mest i procent, och de två blocken landade på nästintill lika resultat. Efter lång tid av oenighet tillträdde en regering bestående av Socialdemokraterna och Miljöpartiet, med stöd från Centerpartiet och Liberalerna, med Stefan Löfven som statsminister den 21 januari 2019. Detta är rekordet för längsta regeringsbildandet i Sverige någonsin.

Inom utrikespolitiken har Sverige traditionellt sett fört en neutralitetspolitik utan allianser. Landet är officiellt neutralt men gick med i EU efter kalla krigets slut. Nu är landet med i en gemensam europeisk utrikes- och säkerhetspolitik. Det internationella arbetet inom FN har alltid varit viktigt för Sverige, och landet är bland de största bidragsgivarna till FN. Sverige satt under 2017-2018 med i FN:s säkerhetsråd.

Majoriteten av befolkningen i Sverige är äldre. Framförallt blir männen allt äldre. Medellivslängden är hög, och födelsetalen har periodvis varit låga. Sverige har under de senaste åren sett en stadig befolkningsökning. Detta beror dels på ökat antal utländska studenter, invandring av flyktingar och arbetskraftinvandring från Europa.

Ekonomi och handel

Sverige har öppen ekonomi och beroende av att kunna sälja sina varor på den internationella marknaden. Timmer, mineraler och vattenkraft har varit de viktigaste faktorerna till att man talar om att Sverige som Skandinaviens främsta industriland. I tillägg exporterar Sverige elektronik och telekomutrustning. Den svenska industrin har ofta varit banbrytande. Verkstadsindustrin, med produktion av bland annat transportmedel, utgör en stor del av industrins exportvärde.

På grund av exportberoendet drabbades Sverige hårt av den globala finanskrisen 2008. Regeringens svar på nedgången var en expansiv finanspolitik och ökad investering i infrastruktur och hälsovård som ledde till att ekonomin såg en god tillväxt redan år 2010. Den ekonomiska tillväxten har bromsats något under eurokrisen men ändå är Sveriges ekonomi starkare än de flesta länder i västvärlden.

EU är landets viktigaste handelspartner, särskilt de andra nordiska länderna och Tyskland. Handeln med Asien och USA har vuxit de senaste åren men utgör en liten del av utrikeshandeln.

Karta över Sverige