Swaziland

Senast uppdaterat: 03.11.2016

Swaziland är en av de sista absoluta monarkierna i världen. En stor andel av befolkningen är smittade av HIV/AIDS och den förväntade levnadsåldern är väldigt låg.

Foto: Adobe Stock

Flagga

Nyckeltal och fakta

Huvudstad: Mbabane
Sorpk: Engelska, siSwati
Religion: Kristna zionister (en blandning mellan kristendom och inhemska religioner) 40 %, katoliker 20 %, muslimer 10 %, andra (anglikaner, baha'i, mormoner, metodister, judar, ospecificerad/ingen) 30 %
Befolkningsantal: 1 451 428 (Juli 2016)
Area: 17 364 kvadratkilometer
Valuta: Emalangeni
Bruttonationalinkomst per invånare: 10 782 PPP$
Nationaldag: 6 september

Geografi

För att vara ett så pass litet land har Swaziland ett väldigt varierat landskap; från bergen som ligger vid gränsen till Moçambique, till savannerna i öst och regnskogen i nordvästra delen av landet. Swaziland har huvudsakligen ett subtropiskt klimat, men på grund av bergen är det stora variationer i temperatur och nederbörd. De senaste åren har befolkningen varit särksilt plågad av långa torrperioder. Detta har skapat problem för jordbruket och många som bor på landsbygden kämpar med att få tilläckligt med mat. Dessutom har överbetning lett till jorderosion. Swaziland har ett rikt växt- och djurliv, men många av de större däggdjuren har försvunnit eller minskat i antal, på grund av jakt och jordbruksverksamhet.

Historia

Det har troligen bott människor i Swaziland i nästan 100 000 år. Kungadömet Swaziland upprättades för första gången på 1800-talet under kung Sobhuza I. Det var under Sobhuza I regim som landet fick namnet Swaziland efter bantustammen Swazi, som hade börjat invandra till området på 1400-talet. Den nederländska republiken Transvaal försökte på 1890-talet ta kontrollen över Swaziland men lyckades inte. Efter Boerkriget (år 1899-1902) blev Swaziland ett brittiskt protektorat. Swaziland blev åter självständigt först år 1968 och kungadömet återupprättades. Den politiska situationen har sedan dess varit präglat av kampen mellan kungahuset och de som kämpar för ett mer demokratiskt Swaziland.

Samhälle och politik

Även om den nya grundlagen från 2006 öppnar för lite fler medborgerliga rättigheter, har kungen i Swaziland all makt i praktiken. Kungenär statschef, och utnämner landets regering. Många av ministrarna, bland annat statsministern, tillhör kungafamiljen. Kungen har också ett råd, Swaziernas nationella råd, som han utnämner själv. Dessutom äger kungen all mark i hela Swaziland. Det finns ett parlament, som i teorin ska stifta landets lagar. Kungen har dock vetorätt i alla omröstningar kring lagförslag (och kan därmed stoppa lagar från att godkännas) och kan upplösa parlamentet när han vill. Politiska partier var länge förbjudna, och det finns fortfarande inga partier. Däremot har det bildats många oppositionsgrupper som kämpar för att landet ska bli mer demokratiskt. Deras krav förmedlas genom fackföreningarna.

Skillnaderna mellan fattiga och rika i landet är enorm. Kung Mswati III, den nuvarande kungen av Swaziland, lever ett överdådigt lyxliv medan stora delar av Swazilands befolkning är beroende av bistånd för att överleva. Dessutom är Swaziland ett av de länder i världen som drabbats värst av HIV/AIDS. 2013 var 27,4 % av invånarna mellan 15-49 år HIV-smittade.

Ekonomi och handel

Swaziland har, jämfört med andra afrikanska länder, förhållandevis hög bruttonationalprodukt (BNP) per invånare, men pengarna är ojämnt fördelade. Majoriteten av befolkningen i Swaziland bor på landsbygden och arbetar inom jordbrukssektorn. Stora plantager producerar sockerrör, majs, citrusfrukter och bomull för export. Den fattiga delen av befolkningen driver småskaligt jordbruk, huvudsakligen för självförsörjning. Sockerproduktionen är landets viktigaste inkomstkälla. Fram till 2000-talet var pengar från swaziländska arbetare i den sydafrikanska gruvindustrin en viktig extra inkomstkälla för många familjer.

Korruption och oansvarigt användande av statens pengar har lett till att många utländska investerare och bidragsgivare varit skeptiska till att investera i landet. När det uppstod en finanskris år 2011 avslog den Internationella Valutafonden (IMF) Swazilands ansökan om lån. Sydafrika beviljade till slut ett lån i utbyte mot att Swaziland lovade att genomföra politiska reformer. På sikt kan HIV/AIDS-epidemin bli Swazilands största ekonomiska problem.

Karta över Swaziland