Tjeckien

Senast uppdaterat: 10.12.2021

Tjeckien blev självständigt genom den fredliga sammetsrevolutionen år 1989 och har sedan dess haft en lyckad övergång från kommunism till demokrati och marknadsekonomi.

Foto: Unsplash/Bharat Patil

Flagga

Nyckeltal och fakta

Huvudstad: Prag
Etniska grupper: Tjeckier 64,3 %, moravier 5 %, slovaker 1,4 %, andra/ospecificerad 27,5 % (2011)
Språk: Tjeckiska 95,4 %, slovakiska 1,6 %, andra 3 % (2011)
Religion: Katoliker 10,4 %, protestanter 1,1 %, andra/ospecificerad 54 %, ingen 34,5 % (2011)
Befolkningsantal: 10,702,596 (Juli 2021)
Statsskick: Parlamentarisk demokrati
Area: 78 867 kvadratkilometer
Valuta: Tjeckisk krona
Bruttonationalinkomst per invånare: 49 946 PPP$
Nationaldag: 28 oktober

Geografi

Tjeckien är ett öppet slättlandskap omgivet av höga branta berg. Landets högsta berg är Sněžka i Krkonoše (Riesengebirge) med 1602 meter över havet. Landet har ett kontinentalt klimat med långa, kalla och förhållandevis torra vintrar och varma somrar. Skog täcker omkring en tredjedel av landet men i likhet med resten av Mellaneuropa så är stora delar av skogen i Tjeckien, särskilt barrskogen, drabbat av skogsdöd som en följd av påverkan av miljögifter och sur nederbörd. Däggdjursfaunan består av 85 arter, bland annat björn, varg, räv och lodjur.

Miljöproblem Tjeckien står inför är luft- och vattenförsurning. I vissa områden är detta så pass allvarligt att det utgör en reell hälsofara för invånarna. Situationen har förbättrats sedan Tjeckien blev medlem i EU år 2004.

Historia

Tjeckien upprättades som självständig stat år 1993, men området har under stora delar av sin historia varit enheter med olika självstyren, i första hand kungariket Böhmen. Efter första världskriget och upplösningen av den habsburgska dubbelmonarkin Österrike-Ungern formade tjeckerna och slovakerna ett eget land. Tjeckoslovakien bestod av territorier från Österrike (Böhmen och Mähren) och Ungern (dagens Slovakien). I slutet av andra världskriget blev de tjeckiska delarna annekterade av Tyskland. Slovakien utnyttjade situationen och förklarade sig självständigt och allierade sig med Tyskland. Efter kriget blev hela Tjeckoslovakien underkastat Sovjetunionen. År 1968 blev kravet om att förändra kommunismen till socialism med ett mänskligt ansikte brutalt nedslaget av regimen. Detta ledde till antisovjetiska demonstrationer som åter medförde repressalier och brutalitet från Sovjetunionen. När Sovjetunionen började upplösas år 1989 fick Tjeckoslovakien sin frihet genom den fredliga sammetsrevolutionen. År 1993 delades Tjeckoslovakien in i två självständiga stater, Tjeckien och Slovakien.

Samhälle och politik

En ny grundlag för Tjeckien antogs år 1992 och Václav Havel, tidigare president för Tjeckoslovakien, valdes till landets första president. De två största och viktigaste partierna i Tjeckien är Medborgardemokraterna (ODS), och socialdemokraterna (ČSSD). ODS vill huvudsakligen ha en radikal övergång till marknadsekonomi medan ČSSD har rötter i den förkommunistiska tiden. ČSSD definierar sig idag som ett västerländskt socialdemokratiskt parti. Tjeckien var ett av de tre tidigare länderna i östblocket som i juli 1997 bjöds in för att utvidga NATO. Tjeckien blev medlem i NATO år 1999 och i EU år 2004.

Ett speciellt problem har varit knutet till förhållandet med Tyskland på grund av att den stora tyska folkgruppen sudettyskarna fördrevs från Tjeckien efter andra världskriget. Efter långa förhandlingar antog Tyskland och Tjeckien en proklamation där Tyskland beklagade Nazitysklands övergrepp på Tjeckoslovakien och Tjeckien beklagade sin behandling av sudettyskarna efter andra världskriget.

Ekonomi och handel

Tjeckien har en lång tradition som ett lyckat industriland och sitt fördelaktiga läge till Västeuropa. Kombinerat med sina demokratiska traditioner från mellankrigstiden hade Tjeckien ett bättre utgångsläge än många av de andra länderna i Sovjetunionen med att klara övergången till privatkapitalism och demokratiskt flerpartisystem. Ekonomen Václav Klaus blev Tjeckiens första statsminister och ledde övergången till marknadsekonomi. Efter millennieskiftet har den ekonomiska tillväxten varit jämn med en inflation som hållits under kontroll och en arbetslöshet som ligger runt genomsnittet i EU. Tjeckien är trots detta beroende av vad som sker på världsmarknaden, särskilt vad som händer i Tyskland. Under den globala finanskrisen år 2008 drabbades Tjeckien förhållandevis hårt. Det finns även bekymmer för korruption, en stor andel personer som ska pensioneras samt ett svagt välfärdssystem.

Industrin sysselsätter idag ungefär 39 % av Tjeckiens arbetsföra befolkning, 3 % är sysselsatta i jordbruket och 58 % är sysselsatta i tjänstesektorn. Tjeckien har en stadigt växande turistnäring och är också känt för sin ölproduktion.

Karta över Tjeckien