Trinidad och Tobago

Sist oppdatert: 10.12.2021

Trinidad och Tobago fann olja år 1910 vilket har gjort att landet är ett av de rikaste och mest industrialiserade länderna i Karibien.

Foto: Unsplash/Bharat Patil

Flagga

Nyckeltal och fakta

Huvudstad: Port of Spain
Etniska grupper: Ostindier 35,4 %, afrikansk härkomst 34,2 %, blandat ursprung 15,3 %, blandad – Afrikansk/östindien 7,7 %, övrigt 1,3 %, ospecificerat 6,2 % (2011)
Språk: Engelska (officiell), karibisk hindustani (en dialekt av hindi), franska, spanska, kinesiska
Religion: Katoliker 26 %, hinduer 22,5 %, angelikaner 7,8 %, baptister 7,2 %, pentecostal 6,8 %, muslimer 5,8 %, sjundedagsadventister 4 %, andra kristna 5,8 %, andra 10,8 %, ospecificerad 1,4 %, ingen 1,9 % (2000)
Befolkningsantal: 1 346 350 (2011)
Stasskick: Republik
Area: 5 131 kvadratkilometer
Valuta: Trinidad och tobago-dollar
Bruttonationalinkomst per invånare: 27 778 PPP$
Nationaldag: 31 augusti

Geografi

De två öarna Trinidad och Tobago ligger utanför Venezuelas kust. Det nordliga Trinidad är dominerad av bergskedjan Northern Range, som mäter upp till 940 meter över havet. Det kuperade landet på Tobago utgör en fortsättning av denna bergskedja. Trinidad, som är den största ön, består i huvudsak av lågland med långa vita stränder längs kusten. I sydöst ligger den stora asfaltssjön Pitch Lake, som är världens största reservoar av asfalt. Tropisk regnskog täcker en tredjedel av ön som ligger i utkanten av orkanbältet.

Miljöproblemen i Trinidad och Tobago är förorening av vatten på grund av kemikalier från jordbruket, industriavfall och utsläpp från ett orenat kloaksystem. Det förekommer också tidvis problem med oljeutsläpp och förorening från oljesektorn. Trinidad och Tobago har dessutom problem med avskogning och jorderosion.

Historia

När Christofer Columbus kom till öarna år 1498 bodde flera arawakstammar på Trinidad medan Tobago var obebodd. År 1532 upprättades sockerplantage och en spansk guvernör tillsattes. Indianbefolkningen blev snabbt utrotad på grund av sjukdom och hårt arbete på plantagen och för att ersätta dessa förde spanjorerna slavar från Afrika. Spanien övergav kolonin Trinidad till den brittiska flottan år 1797 och ön blev formellt brittiskt år 1802. År 1814 övertog britterna även Tobago efter att ön hade skiftat kolonialherrar fler gånger än någon annan ö i Karibien. Trinidad och Tobago slogs ihop till en koloni år 1899.

Plantagedriften drabbades hårt av slaveriförbudet och detta blev starten på en stor import av arbetskraft från Indien. Så tidigt som år 1910 fann man olja i landet vilket har gjort Trinidad och Tobago till ett av de rikaste länderna i Karibien. År 1945 fick öarna inre självstyre och år 1962 fick landet självständighet.

Samhälle och politik

De politiska skiljelinjerna i Trinidad och Tobago har traditionellt följt de etniska skiljelinjerna. De med afrikanskt ursprung har traditionellt röstat på det konservativa People's National Movement (PNM). PNM har haft stort inflytande i Trinidad och Tobago och har haft samma statsminister mellan frigörelsen år 1962 och år 1981. På 1970-talet var den amerikanska Black Power rörelsen förhållandevis stark. Oppositionspartiet United National Congress (UNC) har traditionellt varit för de med indiskt ursprung som är färre i antalet och arbetar i större grad i jordbruket. Den politiska bilden har förbättrats sig under de senaste åren genom att nya partier har skapats.

Trinidad och Tobago är särskilt känt för sin karneval och räknas som födelseplats för instrumenten steelpan och calypso. Runt 96 procent av befolkningen bor på Trinidad. Våld och gängkriminalitet anknutet till narkotika har på senare år ökat och orsakat stort problem för Trinidad och Tobago. För att motverka trenden har Trinidad och Tobago återinfört dödsstraff, trots internationell protest.

Ekonomi och handel

Redan år 1910 fann man olja i Trinidad och Tobago och landet har sedan dess haft en stark ekonomi. Tidigare antogs det att oljeförekomsterna skulle ta slut år 2005 men nya upptäckter av olja och naturgas har skapat ny tillväxt. Trinidad och Tobago har haft en starkt statsstyrd ekonomi, men under 1980-talet fick landet ekonomiska problem på grund av fallande priser på olja vilket ledde till att Trinidad och Tobago tvingades ta hjälp från den internationella valutafonden (IMF). IMF genomförde en privatisering av landets ekonomi. Reformerna hade en önskad effekt på den ekonomiska tillväxten men, som i många andra länder, skedde detta på bekostnad av den sociala utvecklingen och andelen fattiga ökade. Trinidad och Tobago har haft en stark ekonomisk tillväxt under hela 2000-talet.

Turismen är en näring som har ökat starkt och tjänstesektorn bidrog år 2004 med hälften av landets bruttonationalprodukt (BNP) och sysselsatte nära två tredjedelar av landets yrkesföra befolkning. 400 000 turister besöker Trinidad och Tobago varje år.

Karta över Trinidad och Tobago