Zambia

Senast uppdaterat: 13.12.2021

Zambia är en av världens största kopparproducenter. Även om landets ekonomi har vuxit sig starkare är Zambias befolkning fortfarande väldigt fattig.

Foto: Canva foto

Flagga

Nyckeltal och fakta

Huvudstad: Lusaka
Etniska grupper: Afrikanska stammar 99,5 %, (Bemba 21 %, Tonga 13,6 %, Chewa 7,4 %, Lozi 5,7 %, Nsenga 5,3 %, Tumbuka 4,4 %, Ngoni 4 %, Lala 3,1 %, Kaonde 2,9 %, Namwanga 2,8 %, Lunda (north Western) 2,6 %. %, Luvale 2,2 %, Lamba 2,1 %, Ushi 1,9 %, Lenje 1,6 %, Bisa 1,6 %, Mbunda 1,2 %, övrigt 13,8 %, ospecificerat 0,4 % (2010)
Språk: Bemba 33,4 %, Sea 14,7 %, Tonga 11,4 %, Lozi 5,5 %, Chewa 4,5 %, Nsenga 2,9 %, Tumbuka 2,5 %, Lunda (North Western) 1,9 %, Kaonde 1,8 %, Lala 1,8 %, Lamba 1. engelska) officiella) 1,7 %, Luvale 1,5 %, Mambwe 1,3 %, Namwanga 1,2 %, Lenje 1,1 %, Bisa 1 %, övriga 9,7 %, ospecificerat 0,2 % (2010)
Religion: Kristna 50-75 %, muslimer och hinduister 24.49 %, naturreligioner 1 %
Befolkningsantal: 19,077,816 (Juli 2021)
Statsskick: Republik
Area: 752 618 kvadratkilometer
Valuta: Zambisk kwacha
Bruttonationalinkomst per invånare: 3 894 PPP$
Nationaldag: 24 oktober

Geografi

Zambia gränsar mot åtta länder och saknar en havskust. Landet ligger på den sydafrikanska kontinenten och landet är ungefär lika stort som Sverige och Norge tillsammans. Större delen av landskapet består av savanner och grässlätter. Afrikas längsta flod, Zambezi, med det världskända vattenfallet Viktoriafallen utgör gränsen mot grannlandet Zimbabwe.

Klimatet i Zambia är subtropiskt. Somrarna är långa och varma medan vintrarna är korta och milda. Det blir sällan kallare än plus 10 grader celcius. Regnperioden i landet varar mellan november och april, medan perioden av torka sträcker sig mellan maj och oktober. Norra Zambia har störst mängd nederbörd under regnperioden.

Zambia har ett rikt djurliv men tjuvjakt hotar flera av djurarterna. Runt koppargruvorna huggs mycket skog och skogsavverkningen ökar risken för att jorden spolas bort under regnperioden, så kallad jorderosion.

Historia

För omkring 2000 år sedan kom bantufolket Tonga till Zambia. Bantuerna bedrev jordbruk och gjorde redskap av järn och koppar. Eftersom landet saknar en kustremsa tog det längre tid för européerna att intressera sig för landet. På 1500-talet invandrade araber och portugiser till Zambia. Där bedrev dem handel med elfenben, slavar och koppar under flera hundra år, något som de lokala kungarna tjänade mycket på.

Under 1850-talet reste upptäckaren David Livingstone genom Zambia och det var hans reseskildringar som väckte britternas intresse för det inre Afrika. År 1890 bestämde Storbritannien att ett stort brittiskt sällskap fick lov att utnyttja råvaror och arbetskraft i Zambia. Storbritannien fick kontinuerligt starkare inflytande i landet. År 1924 blev Zambia en brittisk koloni. Under kolonistyret utvecklades koppargruvorna, något som medförde ekonomisk tillväxt. Zambias befolkning fick inte ta del av välståndet och motståndet mot kolonialmakten ökade. Zambia blev självständigt år 1964. Kenneth Kauda, ledaren för självständighetspartiet UNIP, blev landets första president. Några år senare införde han ett enpartistyre.

Efter protester och kuppförsök mot Kauda och enpartistyret infördes tillslut ett flerpartisystem år 1990. Samma år grundades partiet "Rörelsen för flerpartidemokrati" (MMD). Kort tid efter vann MMD landets första fria val och satt på makten i omkring 20 år. Valet år 2011 innebar ett historiskt maktskifte när "Den patriotiska fronten" (PF) vann valet. Valet 2016 var jämt men PF utropades tillslut som vinnare igen. I kölvattnet av valet anklagades PF-regeringen för valfusk vilket ledde till upplopp bland befolkningen.

Samhälle och politik

Presidenten i Zambia är landets statsöverhuvud. Presidenten väljs vart femte år och samma person kan endast väljas till president två gånger. Den patriotiska fronten (PF) vann det senaste valet med löften om arbete och bättre ekonomi till befolkningen, men dessa vallöften har inte infriats. PF anklagas även för att förfölja sina politiska motståndare men även journalister.

I landets västra del finns det en stark självständighetsrörelse, Lozi-folket, som för en fredlig kamp för självständighet för området Barotseland.

Merparten av befolkningen i Zambia bor i städer. Detta har lett till bostadsbrist, stor arbetslöshet och växande slumområden i städerna. Misslyckad jordbrukspolitik och återkommande torka gör tillgången till mat osäker och omkring hälften av alla barn under 5 år är kroniskt undernärda.

Staten äger de största nyhetsmedierna i landet och deras bevakning är i regel till regeringens fördel. Facebook har därför blivit en viktig nyhetskälla med möjligheten att sprida varierande dagliga nyheter.

Ekonomi och handel

Zambia är en av världens största kopparproducenter. Gruvdrift, jordbruk, energiproduktion och turism är också viktiga inkomstkällor för landet. Zambias ekonomi baseras i stor grad på kopparindustrin och blir därför sårbar när kopparpriserna svänger på världsmarknaden. Det finns stora områden av obrukad mark i landet som skapar bra förutsättningar för jordbruksindustrin. Flera zambier som bor utanför städerna lever på självförsörjande jordbruk, men den höga risken för torka gör det problematiskt.

Ekonomin i landet har bättrat sig sedan starten av 2000-talet men har inte bidragit särskilt mycket till fattigdomsbekämpningen då omkring 60 % av befolkningen fortsatt lever under fattigdomsgränsen. Zambia får ekonomiskt stöd från flera länder, bland annat Kina är en stor investerare i landet. Stöd för utveckling av landets styrning och för utbildning är viktigt.

Korruption har varit ett utbrett problem i landet. År 2009 stod landets tidigare president, Chiluba, anklagad för att ha fuskat till sig statliga pengar. Både tidigare presidenten Banda och tidigare presidenten Sata har genomfört stora antikorruptionskampanjer i landet, men utan några större resultat.

Karta över Zambia