Indien

Senast uppdaterat: 25.09.2023

Indien är ett av världens största länder och blev 2023 det mest folkrika. Landet omtalas ofta som världens största demokrati. Sedan år 2000 har landet sett en enorm ekonomisk tillväxt men trots det präglas landet av ojämlikhet och en stor del av befolkningen lever i fattigdom.

Foto: Unsplash/Dibakar Roy

Flagga

Nyckeltal och fakta

Huvudstad: New Delhi
Etniska grupper: Indoarier 72 %, dravider 25 %, mongoler samt andra/ospecificerade/ingen 3 % (2000)
Språk: Engelska, Hindi 41%, Bengali 8.1%, Telugu 7.2%, Marathi 7%, Tamil 5.9%, Urdu 5%, Gujarati 4.5%, Kannada 3.7%, Malayalam 3.2%, Oriya 3.2%, Punjabi 2.8%, Assamese 1.3%, Maithili 1.2%, other 5.9% (2001)
Religion: Hinduer 79.8%, muslimer 14.2%, kristna 2.3%, Sikh 1.7%, andra/ospecificerade 2% (2011)
Befolkningsantal: 1,428,627,663 (2023)
Statsskick: Förbundsrepublik
Area: 3,287,263 kvadratkilometer
Valuta: Indisk rupie
Bruttonationalinkomst per invånare: 8 379 PPP$
Nationaldag: 26 januari (Republikens dag), 15 augusti (Självständighetsdag)

Geografi

Indien är ett av världens största länder. Geografiskt kan landet delas in i tre landskapstyper: Bergskedjan Himalaya i norr, det nordindiska slättlandskapet och platålandskapet, Deccan, i söder. Himalaya består av bergskedjor som löper parallellt och mellan dessa ligger bördiga dalar som Kashmirdalen. Slättlandskapet i norr är en av Indiens bördigaste och många av landets största floder rinner här, bland annat Ganges, Indus, Brahmaputra och deras bifloder.

Klimatet är mycket varierande eftersom landet är så stort. Klimatet kan delas in i två zoner, en tempererad zon i norr och en tropisk i söder. I norr växlar temperaturen mellan 15 grader i januari till 30–40 i maj, medan temperaturen i söder konstant ligger mellan 25 och 35 grader. På vintern råder torka i stora delar av landet, förutom på östkusten av Deccan, där en del nederbörd förekommer under denna period.

Indien har omfattande miljöproblem, inklusive brist på rent vatten och ett fungerande avloppsystem. Andra utmaningar är relaterade till avskogning, jorderosion, ökenspridning och luftföroreningar. World Air Quality Report 2022 visade att 12 av 15 av de mest förorenade städerna i Central- och Sydasien var indiska städer. Den enorma befolkningstillväxten i Indien leder också till ett överutnyttjande av naturresurser i landet.

Historia

En av historiens första högkulturer, Induskulturen, utvecklades längs floden Indus i dagens Indien 3000 f.Kr. I århundraden framöver bestod Indien av flera olika buddhistiska och hinduiska kungadömen. På 700-talet invaderades de norra delarna av landet av araber och på 1100-talet följde turkarna. Det muslimska Dhelisultanatet bildades under 1200-talet, följt av Lodhidynastin och Mogulriket som varade mellan 1500–1700 talet. De muslimska härskarnas närvaro satte spår i landets kultur, litteratur och arkitektur.

1498 fann portugisen Vasco da Gama sjövägen till Indien. Fler européer följde och handelsstationer etablerades. Efter Mogulrikets fall på 1700-talet tog det brittiska Ostindiska kompaniet kontroll över landet och påbörjade en hänsynslös exploatering av den indiska befolkningen. 1858 tog den brittiska regeringen över kontrollen från kompaniet.

Mot slutet av 1800-talet ökade missnöjet med det brittiska styret. 1885 bildades Indian National Congress (kongresspartiet), vilka ledde frihetskampen mot britterna med Mahatma Gandhi som ledare. Han var engagerad i icke-våldsmotstånd och miljontals indier protesterade genom fredlig civil olydnad. När landet blev självständigt 1947 etablerade det två stater: hinduiska Indien och islamiska Pakistan. Delningen av landet var extremt blodig. Flera hundra tusen människor dog och miljontals drevs från sina hem. Hinduer flyttade från Pakistan till Indien och muslimer flyttade från Indien till Pakistan.

Uppdelningen av området Kashmir visade sig vara mycket problematisk. Sedan 1947 har både Indien och Pakistan gjort anspråk på hela Kashmir, men området är fortfarande delat. Konflikten med Pakistan om kontroll över bergsområdena har format Indiens historia och politik.

Läs mer om konflikten i Kashmir här.

Samhälle och politik

Efter att Indien blev självständigt från Storbritannien blev landet en demokratisk parlamentarisk republikansk federation. Federation innebär att landet är uppdelat i flera stater med viss grad av självstyre. Indien är indelat i 28 stater. Centralregeringen och premiärministern är de verkliga politiska ledarna i landet, medan presidenten har en mer titulär roll.

Det finns många politiska partier i Indien men det socialdemokratiska kongresspartiet har präglat indisk politik sedan självständigheten. Partiet har länge styrts av medlemmar från en familj och från 1990-talet har partiet genomgått flera splittringar som kännetecknar dess politiska stabilitet. Konstitutionen slår fast att Indien är en sekulär stat, men de senaste åren har religiösa spänningar lett till ökat stöd för religiöst baserade partier. Det hindunationalistiska partiet Bharatiya Jana Sangh (BJP) har fått betydande makt i landet, och har suttit i regering sedan 2014 med Narendra Modi som premiärminister.

Indien är världens folkrikaste land, och består av en rad olika etniciteter och språk. Indien har en stor medelklass, men skillnaderna är enorma och en stor del av befolkningen lever i fattigdom. Det hinduiska kastsystemet, som delar in människor i en hierarkisk ordning, präglar fortfarande samhället, även om det är på väg att suddas ut bland medelklassen i storstäderna.

Indien är en kärnvapenmakt och är ett av endast fyra länder i världen som inte har undertecknat fördraget om icke-spridning av kärnvapen (NPT). Landet har haft ett nationellt kärnvapenprogram sedan 1970-talet och eftersom de utvecklade kärnvapen efter att NPT trädde i kraft är de inte bland de så kallade lagliga kärnvapenmakterna.

Indien är medlem i FN och de flesta av FN:s specialiserade organisationer, inklusive Världsbanken.

Ekonomi och handel

Indien är idag en av världens största ekonomier och är Asiens tredje största ekonomi efter Kina och Japan. Stark tillväxt i produktionsteknologin, IT-sektorn och en ökning av utländska investeringar i landet har bidragit till att det sedan år 2000 varit en av världens snabbast växande ekonomier. Trots det är Indien ett av världens fattigaste länder sett till bruttonationalprodukt (BNP) per invånare. Den ekonomiska tillväxten har inte fördelats på landets alla invånare utan har istället skapat en stor ekonomisk ojämlikhet där vissa har väldigt mycket medan andra inte har någonting.

Indien har en öppen marknadsekonomi och en liberalisering av ekonomin har bidragit till den starka ekonomiska tillväxten. Landets ekonomi består av jordbruk, hantverk, industriverksamhet och servicenäringar. Landet har också utvecklat en stark IT-industri, och har en stor export av mjukvarutjänster. Andra viktiga exportvaror är raffinerad olja, diamanter och läkemedel. De viktigaste handelspartnerna är EU, USA, Förenade Arabemiraten, Kina och Japan.

Karta över Indien