Australia

Senast uppdaterat: 14.09.2023

Nationen Australien grundades av europeiska invandrare för 200 år sedan, men har varit bebott i 50 000 år. Landet har en stor mängd unika växt- och djurarter och är hem för världens största korallrev.

Foto: NTB/Plainpicture/Cgimanufaktur

Flagga

Nyckeltal och fakta

Huvudstad: Canberra
Etniska grupper: Engelska 25,9%, australiensiska 25,4%, irländska 7,5%, skotska 6,4%, italienska 3,3%, tyska 3,2%, kinesiska 3,1%, indiska 1,4%, grekiska 1,4%, holländska 1,2%, övriga 15,8% (inkluderar australiensiska aboriginer, 5%), ospecificerad 5,4% (2011)
Språk: Engelska, kinesiska, italienska, grekiska, arabiska, vietnamesiska och andra språk
Religion: Katoliker 25,8 %, angelikaner 18,7 %, Uniting Church 5,7 %, presbyterianer och reformerade 3 %, ortodoxa kristna 2,7 %, andra kristna 7,9 %, buddhister 2,1 %, muslimer 1,7 %, andra/ingen/ospecificerad 32,4 % (2006)
Befolkningsantal: 26 439 111 (2023)
Statsskick: Federal Konstitutionell Monarki
Area: 7 741 220 km2
Myntenhet: Australisk dollar
Bruttonationalinkomst per invånare: 62 625 PPP$
Nationaldag: 26 januari

Geografi

De första människorna kom till Australien från Sydostasien för över 40 000 år sedan. Urbefolkningen levde i flera hundra stammar och hade över 200 olika språk. När européerna upptäckte landet 1601 levde urbefolkningen som jägare, fiskare och samlare. Människor som befann sig i Australien när européerna kom var ojämnt fördelade på cirka 600 stammar och pratade tillsammans omkring 200 språk. Idag är en fjärdedel av stammarna och språken utdöda.

Flera europeiska nationer kände till Australien efter 1600-talet, men ingen hade tillräckligt med resurser för att kolonisera det enorma landet. Först 1770 förklarade kapten James Cook hela Australien och ön Tasmanien som brittiskt territorium. Brittisk kolonisering började med transporten av fångar till det nya landet i slutet av 1700-talet och sex självständiga kolonier etablerades på 1800-talet. 1901 fick kolonierna självständighet och förenades i en federation som fick namnet Samväldet Australien (Commonwealth of the Australian States) men Storbritannien behöll det konstitutionella styret fram till 1931. 1902 blev Australien det andra landet i världen som gav kvinnor rösträtt.

Urbefolkningen utsattes för en brutal assimileringspolitik under hela koloniseringen och deras antal minskade drastiskt. Barn togs från sina föräldrar och placerades på barnhem eller hos vita fosterfamiljer ända fram till 1970-talet. Urbefolkningen hade inte status som australiensiska invånare och fick inte rösta förrän 1967. 2008 fick ursprungsbefolkningen en officiell ursäkt för hur de hade blivit behandlade.

Historia

De första människorna kom till Australien från Sydostasien för över 40 000 år sedan. Urbefolkningen levde i flera hundra stammar och hade över 200 olika språk. När européerna upptäckte landet 1601 levde urbefolkningen som jägare, fiskare och samlare. Människor som befann sig i Australien när européerna kom var ojämnt fördelade på cirka 600 stammar och pratade tillsammans omkring 200 språk. Idag är en fjärdedel av stammarna och språken utdöda.

Flera europeiska nationer kände till Australien efter 1600-talet, men ingen hade tillräckligt med resurser för att kolonisera det enorma landet. Först 1770 förklarade kapten James Cook hela Australien och ön Tasmanien som brittiskt territorium. Brittisk kolonisering började med transporten av fångar till det nya landet i slutet av 1700-talet och sex självständiga kolonier etablerades på 1800-talet. 1901 fick kolonierna självständighet och förenades i en federation som fick namnet Samväldet Australien (Commonwealth of the Australian States) men Storbritannien behöll det konstitutionella styret fram till 1931. 1902 blev Australien det andra landet i världen som gav kvinnor rösträtt.

Urbefolkningen utsattes för en brutal assimileringspolitik under hela koloniseringen och deras antal minskade drastiskt. Barn togs från sina föräldrar och placerades på barnhem eller hos vita fosterfamiljer ända fram till 1970-talet. Urbefolkningen hade inte status som australiensiska invånare och fick inte rösta förrän 1967. 2008 fick ursprungsbefolkningen en officiell ursäkt för hur de hade blivit behandlade.

Samhälle och politik

Australien är en konstitutionell monarki och en förbundsstat. Den brittiska monarken är statsöverhuvud, eftersom landet är medlem i det brittiska Samväldet. Premiärministern är regeringschef och leder den verkställande makten. Landet är uppdelat i sex stater och två federala territorier, som var och en har en stor grad av självstyre. Många år av förtryck, rasism och bristande rättigheter kännetecknar den australiensiska ursprungsbefolkningen. Människorna har världens längsta oavbrutna kulturhistoria (över 40 000 år). Detta är en av anledningarna till att deras assimilering i det moderna Australien varit svår. Många ur urbefolkningen tycker inte att den australiensiska regeringen har någon rätt att styra och att hela landet tillhör urbefolkningen. Bland ursprungsbefolkningen är arbetslösheten högre och hälsotillståndet sämre än bland andra australiensare. Medellivslängden är tio år kortare. Den allmänna befolkningen har en av de högsta levnadsstandarderna i världen. Hälso- och sjukvård, utbildningssektorn, ålders- och sjukpensioner samt mammaledighet är tillgängliga för alla. Kvinnor har goda rättigheter, men övergrepp i hemmet är relativt utbrett, särskilt i familjer med ursprungsbefolkning. Invandring och integration har länge varit bland landets viktigaste politiska frågor men Australiens invandringspolitik har fått internationell kritik. FN har kritiserat landet för att ha skickat båtflyktingar till läger i andra länder med sämre villkor.
Läs mer om kritiken mot båtflyktingarna i Nauru.

Ekonomi och handel

Australien har haft en stark ekonomisk tillväxt under de senaste 30 åren, till stor del tack vare ett överflöd av naturresurser. Landet är bland världens 20 största ekonomier mätt efter bruttonationalprodukt (BNP). Historiskt har Australien varit känt för fåruppfödning och jordbruk, och är fortfarande ett av världens främsta exportör av ull, vete och kött. Landets stora förekomster av mineraler och naturgas har dock ändrat riktning på landets ekonomi mot gruvdrift och gasutvinning. Australien har världens största ekonomiskt lönsamma förekomster av bly, nickel, tantal, uran och zink, och stora förekomster av bauxit, kol, kobolt, koppar, diamanter, guld och andra mineraler. Tjänstebranschen är den största sektorn där fastighetshandel, näringsverksamhet och turism är viktigast.

Den ekonomiska politiken har utvecklats till att fokusera på export. Asien har tagit över från väst som Australiens viktigaste marknad. De viktigaste handelspartnerna är Kina, Japan, Indonesien och USA. Detta har satt Australien i en strategiskt svår position eftersom det är nära kopplat till USA och Europa politiskt och militärt, samtidigt som dess ekonomi är baserad på handel med Asien. Australien är därför en viktig mellanhand i relationen mellan supermakterna USA och Kina.