Flagga

Nyckeltal och fakta

Huvudstad: Kampala
Etniska grupper: Baganda 16,5 %, Banyankole 9,6 %, Basoga 8,8 %, Bakiga 7,1 %, Iteso 7 %, Langi 6,3 %, Bagisu 4,9 %, Acholi 4,4 %, Lugbara 3,3 %, övriga 32,1 % (2014)
Språk: Engelska, ganda/luganda, niger-kongospråk, nilo-sahariska språk, swahili, arabiska
religion: Protestanter 45,1 %, Katoliker 39,3 %, muslimer 13,7 %, övriga 1,6 %, ingen religion 0,2 % (2014)
Befolkningsantal: 44,712,143 (Juli 2021)
Statsskick: Republik
Area: 236 040 kvadratkilometer
Valuta: Ugandisk shilling
Bruttonationalinkomst per invånare: 2 694 PPP$
Nationaldag: 9 oktober

Geografi

Den centralafrikanska platån utgör tre fjärdedelar av Ugandas landareal och det mesta av landet ligger cirka 900 meter över havet. Klimatet är i huvudsak tropiskt och temperaturen håller sig stabil på runt 22 grader. Savannen täcker stora delar av landet, särskilt efter att det mesta av landets regnskog har blivit nedhuggen. Victoriasjön delas mellan Uganda, Tanzania och Kenya, och bildar delvis Ugandas gräns i söder. Den tidigare fiskrika sjön hotas idag av allvarliga miljöproblem. Fiskbeståndet hotas framförallt överfiske. Förutom det är delar av sjön på väg med att växa igen som en följd av stora mängder vattenhyacinter och för att vattenståndet minskar. Krypskytte, avskogning, överbetning och jorderosion är andra miljöproblem som Uganda tampas med.

Historia

Norra Uganda var bebott från år 3000 f.Kr. av människor som hade invandrat från Nubia. Senare kom bland annat bantutalande människor och människor med hamitisk härkomst från nordöst. I landets norra områden utvecklade det sig efter hand olika klansamhällen, medan det i söder utvecklades olika kungadömen. Från omkring 1840 blev nordområdena angripna av egyptiska och sudanska slavhandlare och kort tid efteråt kom den första europeiska upptäckaren till landet. År 1890 ingick England och Tyskland ett avtal som gjorde att Uganda fick status som brittisk protektorat. Därefter var Uganda under brittiskt styre fram till landet fick sin självständighet år 1962. Efter nio år med orolig demokrati, tog översten Idi Amin makten i en militärkupp år 1971. Efter en brutal och korrupt period som landets ledare, blev han störtad år 1979. Ugandas nuvarande president, Yoweri Museveni, har suttit i makten sedan 1986.

Samhälle och politik

Ugandas nuvarande president, Yoweri Museveni, tog makten i samband med en statskupp år 1986. I många år höll väst fram Museveni som ett exempel att följa, men de senaste åren har kritiken mot honom ökat. Trots att ett flerpartisystem infördes år 2005 domineras ugandas politik av Museveni och hans parti. År 2011 blev Museveni omvald till president. Perioden efter valet var präglat av en strid mellan presidenten och oppositionen med anklagelser om valfusk. Politikerna har på senare år fått kritik för att slagit ned demonstrationer och politiska samlingar som oppositionen har anordnat. År 2010 blev huvudstaden Kampala utsatt för två terrorattentat något som den islamistiska militärgruppen Al-Shabaab från Somalia tog ansvaret för. Efter att ha terroriserat befolkningen i norra Uganda i över 20 år blev rebellgruppen utdrivna ur landet. HBTQ personer blir ofta utsatta för diskriminering och homosexualitet är förbjudet i Uganda.

Uganda är ett av de länder i världen som har högst befolkningstillväxt, samtidigt som det har drabbats hårt av aidsepidemin och därför har en mycket ung befolkning. Sexuella minoriteter diskrimineras och homosexualitet är förbjudet i Uganda. Situationen för kvinnors rättigheter och jämställdhet går framåt. Kvinnor är relativt väl representerade i politiska organ, särskilt i parlamentet. Uganda upplever mycket sexuellt och könsbaserat våld, och barnäktenskap är utbrett på landsbygden.

Uganda är ett av de länder som tagit emot flest flyktingar på den afrikanska kontinenten. År 2020 kommer landet att hysa över 1,4 miljoner flyktingar och asylsökande, främst från Sydsudan, Demokratiska republiken Kongo, Burundi och Somalia. Landets lagar främjar flyktingars säkerhet och välbefinnande.

Ekonomi och handel

Cirka 70 procent av Ugandas arbetande befolkning är bönder och landet är självförsörjande när det gäller mat. Kaffe är den klart viktigaste exportvaran och har i perioder stått för 90 procent av landets exportinkomster. Landet är därför synnerligen sårbart för kaffepriserna på världsmarknaden. Uganda hade en relativt bra ekonomisk utgångspunkt då landet blev självständigt år 1962. Men under sin regeringstid fram till 1979 utvisade Idi Amin utländsk expertis och utländskt näringsliv, vilket drabbade landets ekonomi svårt. Den långvariga konflikten med LRA (Lord's Resistance Army) har också påverkat ekonomin negativt.

Även om landet fortfarande kan anses vara mycket fattigt har landet upplevt en stark ekonomisk tillväxt de senaste åren. Brist på tillgång till energi och el är däremot en stor utmaning när det gäller landets industriella utveckling. Även korruption är en stor utmaning som påverkar förmågan att leverera offentliga tjänster och möjligheten att locka till sig investerare. De oljefynd som gjorts i Lake Albert de senaste åren väcker däremot stora förväntningar.