Introduktion

Karta över DR Kongo. Illustration: FN-sambandet


Den demokratiska republiken Kongo har i flera årtionden präglats av krig och konflikt. Efter det första Kongokriget 1996-97 utbröt det år 1998 ett mycket större krig, där åtta afrikanska länder och 25 väpnade grupper var involverade. Uppemot fem miljoner människor hade mist livet då det andra Kongokriget officiellt avslutades 2003.

Flera lokala strider har pågått sen dess, särskilt i den östliga delen av landet. FN bistår myndigheterna genom den fredsbevarande styrkan MONUSCO.

Den demokratiska republiken Kongo har haft många namn och blir idag ofta kallat för DR Kongo eller bara Kongo. I texten nedan kommer både DR Kongo och Kongo att användas. Landet blir också kallat för Kongo-Kinshasa, efter huvudstaden Kinshasa, för att inte förväxlas med grannlandet Republiken Kongo, som kallas för Kongo-Brazzaville efter huvudstaden Brazzaville.

Bakgrund

Den demokratiska republiken Kongo har en lång historia som europeisk koloni. DR Kongo var fram till år 1908 den belgiska kungen Leopold II:s personliga egendomar. Därefter tog den belgiska staten över och styrde landet fram tills det fick sin självständighet år 1960. Kung Leopold och Belgien var ansvariga för en av världens mest brutala koloniala regimer och då belgierna drog sig ur landet lämnade de efter sig ett mycket förändrat land med dålig infrastruktur, en svag statsmakt och stora interna konflikter.

Joseph-Désiré Mobuto tog makten genom en statskupp 1965 och styrde landet som diktator i 32 år. Som en del av Mobutos afrikaniseringspolitik bytte landet namn till Zaire, storstäderna fick afrikanska namn och han själv tog namnet Mobuto Sese Seko. Mobutos regim var korrupt och våldsam, vilket ledde till missnöje och ständiga uppror i olika delar av landet.

År 1994 skedde ett folkmord i grannlandet Rwanda, något som drev många på flykt till Kongo (Zaire). Folkmordet och flyktingströmmen från Rwanda bidrog till att ett stort uppror bröt ut i östra Kongo år 1996. Upproret blev den utlösande faktorn till det första Kongokriget.

Det första Kongokriget

Över en miljon hutuer flydde från Rwanda till Kongo efter att hutu-regimen, som begått folkmordet, störtades av den tutsi-dominerande milisen RPF. RPF leddes av Paul Kagame och han tog snart över makten i Rwanda. Bland flyktingarna som flydde till Kongo fanns soldater och miliser som deltagit i folkmordet på tutsierna. Detta utlöste en konflikt i Kongo mellan hutuerna och tutsierna, två folkgrupper som finns representerade i både Rwanda och Kongo.

Vid denna tidpunkt hade Mobutu tillåtit över tio olika utländska väpnade grupper att stanna i Kongo, vilka var i konflikt med grannländers sittande regimer. Detta skapade en situation där grannländer såsom Angola, Uganda och Rwanda fann ett gemensamt intresse av att styra Mobutu-regimen. Rebellgruppen AFDL, ledd av Laurent Kabila, blev en bricka i detta spel och bidrog till att styra Mobutu i det första Kongo. kriget från 1996. Kriget avslutades år 1997 då Laurent Kabila tog makten i landet. Han ändrade då namnet från Zaïre till Den demokratiska republiken Kongo.

Det andra Kongokriget

Laurent Kabila blev snabbt impopulär i Kongo då det blev tydligt att hans regimen, likt Mobutu, var auktoritär och korrupt och inte levde upp till löften om demokrati. Laurent Kabila hade då han försökte avsätta Mobutu från stöttning av Rwanda och Uganda, då Kabila kom till makten vände han dessa länder ryggen vilket blev en utlösande faktor till det andra Kongokriget. Befolkningen i Kongo fick ett ökat motstånd till utländsk inblandning och Rwanda var särskilt ogillat. Kongolesiska tutsier blev i ökad grad sedda på som rwandier och ockupanter i Kongo.

Den 26 juli 1998, drygt ett år efter att Kabila tagit över makten från Mobutu, bestämde han sig för att alla rwandier och utländska soldater skulle lämna Kongo. De rwandiska ledarna som nu plötsligt blev sedda som fienden blev rasande och konflikten eskalerade snabbt. Redan den 2 augusti 1998 angrep Rwanada Kongo med målet att styra Kabil-regimen.

Det andra Kongo-kriget eskalerade till att bli större och mer långvarigt än det första. Åtta afrikanska länder och 25 väpnade grupper blev involverade i konflikten. Upp emot 5 miljoner människor miste livet fram till 2003 då kriget officiellt avslutades.

FN har varit närvarande med fredsbevarande styrkor i DR Kongo sedan 1999. Foto: UN Photo/Martine Perret.

Kongo under Joseph Kabila

Laurent Kabila blev år 2001 dödad och hans son Joseph Kabila gick då in och tog över makten. Detta var en vändpunkt i Kongokriget. Joseph Kabila talade om fred, en nationell enhet och det internationella samfundets roll.

Joseph Kabila verkställde en fredsprocess med Rwanda, Uganda och de lokala miliserna, där det avgörande fredsavtalet i slutet av 2002 etablerade en övergångsregering med fyra vicepresidenter, varav två var från rebellgruppernas krets. Planen var att alla miliser skulle föras samman till en ny nationell armé inom loppet av två år och ett demokratiskt val skulle förberedas.

Bilden visar den tidigare presidenten i Kongo, Joseph Kabila, talar vid FN:s generalförsamling 2013. Foto: UN Photo/Ryan Brown.

År 2006 blev Joseph Kabila vald till Kongos president, i det som var landets första fria val på mer än 40 år. Sedan fredsavtalet och krigets slut har Kongo upplevt betydliga framgångar, men likväl har flera lokala väpnade konflikter, humanitära kriser och grova brott mot mänskliga rättigheter i Kongo fortsatt, speciellt i den östliga delen av landet.

Kabila förblev vid makten fram till 2019, vilket var två års övertid enligt landets grundlagar. Efter ett kontroversiellt presidentval i slutet av 2018 förklarades Felix Tshiskedi som vinnare i januari 2019. Han är den första oppositionskandidaten som vinner ett presidentval i DR Kongo sedan landet blev oberoende 1960.

Underliggande orsaker och drivkrafter i konflikten

DR Kongo är ett stort land med dålig infrastruktur och svag statsmakt. Landets våldsamma historia, kolonialismen, krig och förtryck har skapat misstillit till samfundet, mellan etniska grupper, till myndigheterna i landet och till andra länder som deltagit i konflikterna. Detta har skapat en grogrund för korruption, väpnade miliser och maktmissbruk.

Våld, övergrepp och maktmissbruk får ofta gå ostraffat och detta är ett stort hinder för fred och försoning i Kongo. Både myndigheterna och miliser slipper ofta undan straff själva även om de begår brott mot mänskliga rättigheter.

Krig och konflikt har gjort att gruppidentiteten för många i Kongo är knutet till deras etnicitet framför deras nationalitet. Många milisgrupper organiserar sig utifrån etnisk tillhörighet, exempelvis hutu eller tutsi. Detta har gjort det lättare för grannländerna Rwanda och Uganda att alliera sig med de olika milisgrupperna. När myndigheterna i Kongo inte klarar av eller är ovilliga att skydda befolkningen i Kongo vänder sig folk istället till olika milisgrupper för beskydd vilket gör att dessa grupper upprätthålls.

Ekonomiska drivkrafter i konflikten

Under Joseph Kabila var en korrupt statsapparat personligt kopplad till honom och hans hemliga betalningar. På så sätt var inte ens myndigheterna i Kongo särskilt intresserade av att inrätta en formell och väl fungerande statsapparat, eftersom det skulle kunna undergräva presidentens maktposition. En korrupt statsapparat upprätthölls därför och var svår att övervinna.

Fattigdom har bidragit till befolkningens missnöje och samtidigt ökat möjligheten för rekrytering till väpnade miliser. Politiskt och ekonomiskt missnöje, i tillägg till osäkerhet och maktkamp, är alla drivkrafter i konflikten. Girighet spelar också en stor del och är särskilt knutet till Kongos värdefulla naturresurser i de östra delarna av landet.

Naturresurser såsom diamanter, koltan, kobolt, koppar och guld är viktiga motivationsfaktorer för andra länders intresse av Kongo, oavsett om det varit genom kolonialismen eller genom att stötta väpnade miliser. En FN-rapport från 2001 anklagade Rwanda, Uganda och Zimbabwe för att systematiskt utnyttja resurser från DR Kongo.

Våldtäkt som vapen

Ett av de stora problemen är frånvaron på straff för de som begår brott. Detta har lett till systematiskt maktmissbruk och våldtäkt som krigsföring för att skrämma och kontrollera civilbefolkningen.

Nästan alla beväpnade grupper har begått grova övergrepp och krigsförbrytelser. Det finns inga exakta siffror om dessa övergrepp, men FN har uppskattat att över 200 000 kongolesiska kvinnor har blivit våldtagna under krigen i Kongo.

2018 fick den kongolesiska läkaren Denis Mukwege Nobels fredspris för sitt arbete mot att sexuellt våld används som ett vapen i konflikter. Mukwege arbetar på ett sjukhus i östra Kongo och har blivit en världsledande expert på att läka inre fysiska skador orsakade av våldtäkt. Han mottog också FN:s människorättspris år 2008.

FN:s generalsekreterare, Antonio Guterres, till höger, tillsammans med Nobels fredspristagare Denis Mukwege 2019. Foto: UN Photo/Evan Schneider.

FN:s roll i konflikten

FN har varit närvarande med fredsstyrkan MONUC i DR Kongo sedan år 1999, under det andra Kongokriget. Styrkan har följt upp fredsavtalet Lusakaavtalet mellan regeringen i DR Kongo och andra länder som har varit involverade i kriget.

MONUC-styrkan deltog i stabilisering och avväpningen av östra DR Kongo. MONUC förlorade mycket av sitt stöd från lokalbefolkningen eftersom styrkan inte klarade att förhindra rebellgruppen CNDP:s attack mot gränsbyn Goma hösten 2008. Det resulterade i att minst 250 000 människor flydde från byn.

I maj 2010 antog FN:s säkerhetsråd att MONUC skulle fortsätta under det nya namnet MONUSCO. Mandatet inriktades mer mot stabiliseringsprocesser i efterspelet av konflikten.

MONUSCO prioriteringar är att beskydda civil befolkning och de mänskliga rättigheterna, särskilt genom att stabilisera de oroliga provinserna i öst. MONUSCO bistår också i genomförandet av demokratiska val.

FN-styrkan i Kongo har uppmärksammats i media flera gånger på grund av att FN-soldater har begått sexuella övergrepp på kongolesiska kvinnor och barn.

Sveriges roll i konflikten

I dagsläget bidrar Sverige endast med ett par soldater till insatserna i Kongo. Sverige har dock ett utvecklingssamarbete med DR Kongo inriktat på ökad fred, försoning och demokratisk samhällsstyrning. I tillägg fokuseras det svenska stödet även på att förebygga, bekämpa och hantera konsekvenserna omfattande sexuella våldet samt förbättrad hälsa för fattiga människor, med fokus på sexuell och reproduktiv hälsa.

Relaterade länder

Här är ett urval av de involverade länderna i DR Kongo-konflikten för vidare läsning: