Uganda

Sist oppdatert: 12.03.2024

Uganda är en republik i Östafrika. Landet gränsar till Sydsudan i norr, DR Kongo i väster, Rwanda i sydväst, Tanzania i söder och Kenya i öster. Visste du att Uganda är en av livsmiljöerna för de utrotningshotade bergsgorillorna? Här är allt du bör veta om Uganda.

Foto: Unsplash/Sam Balye

Flagga

Nyckeltal och fakta

Huvudstad: Kampala
Etniska grupper: Baganda 16,5 %, Banyankole 9,6 %, Basoga 8,8 %, Bakiga 7,1 %, Iteso 7 %, Langi 6,3 %, Bagisu 4,9 %, Acholi 4,4 %, Lugbara 3,3 %, övriga 32,1 % (2014)
Språk: Engelska, ganda/luganda, niger-kongospråk, nilo-sahariska språk, swahili, arabiska
religion: Protestanter 45,1 %, Katoliker 39,3 %, muslimer 13,7 %, övriga 1,6 %, ingen religion 0,2 % (2014)
Befolkningsantal: 48,582,334 (2023)
Statsskick: Republik
Area: 241 038 kvadratkilometer
Valuta: Ugandisk shilling
Bruttonationalinkomst per invånare: 2 694 PPP$
Nationaldag: 9 oktober

Geografi

Uganda ligger i genomsnitt 1100 meter över havet, den östafrikanska platån täcker cirka 80 % av landet. Utöver bergiga landskap består Uganda av regnskogar, sjöar, savanner, våtmarker, vattenfall och glaciärer. Victoriasjön, Afrikas största sjö, ligger delvis i Uganda.

Uganda har en rik flora och fauna, och är bland annat livsmiljö för de hotade bergsgorillorna. Landet har ett tropiskt regnigt klimat, med en årlig medeltemperatur på cirka 22-23 °C. Det finns två årliga regnperioder - april till maj och oktober till november.

Landets klimat- och miljöutmaningar är kopplade till dränering av våtmarker för jordbruksbruk, avskogning, överbetning, jorderosion, tjuvjakt och vattenföroreningar från industriella utsläpp. Dessutom förekommer det problem med vattenhyacinter i Victoriasjön. Vattenhyacint är en växt som växer väldigt snabbt, och om den får växa fritt täcker den vattnet som en filt. Detta hindrar solljus och syre från att tränga in i vattenytan, vilket hotar de levande organismerna och fiskarna i sjön.

Historia

Det finns tecken på att de första människorna i Uganda bosatte sig i de norra delarna av landet för omkring 5 000 år sedan. Det var bara några århundraden senare som olika folkgrupper bosatte sig i de södra delarna av landet. På 1300-talet bildades riken i de södra och centrala delarna av landet, medan de norra områdena dominerades av klanbaserade samhällen.

Kintu-dynastin, ett kungarike i Buganda (nuvarande Uganda), var ett av de mäktigaste kungadömena i Östafrika på 1700-talet. Uganda fick status som brittiskt protektorat 1894 och var under brittiskt styre tills landet blev självständigt 1962. Efter självständigheten blev Milton Obote premiärminister och han blev senare även Ugandas första president. 1971 genomförde överste Idi Amin en militärkupp och tog över makten, innan han själv störtades 1979.

Uganda präglades av intern oro och våldsamma konflikter under både Obote och Amin, men när nuvarande president Yoweri Museveni installerades 1986 upplevde landet stark ekonomisk tillväxt och politisk stabilitet.

De norra delarna av Uganda präglades länge av ett inbördeskrig mellan regeringsarmén och Herrens motståndsarmé. Omkring två miljoner människor bodde i flyktingläger i norra Uganda när kriget var som intensivast. 2006 skrev parterna på en vapenvila och Herrens motståndsarmé drog sig senare tillbaka från Uganda.

Samhälle och politik

Efter självständighet från Storbritannien 1962 införde president Yoweri Musevini ett nollpartisystem i Uganda. Alla politiska partier förbjöds, och förtroendevalda fick inte tillhöra ett parti. Efter en folkomröstning 2005 införde landet ett flerpartisystem.

Ändå har det inte skett något regeringsskifte i Uganda sedan Musevini kom till makten. Det är allmän rösträtt för alla över 18 år och presidentens mandatperiod varar i fem år. Samtidigt finns det ingen gräns för hur många mandatperioder statschefen kan sitta och Musevini har anklagats för valfusk i samtliga val.

I Uganda är det fler än 50 olika befolkningsgrupper. Baganda är störst och utgör 17 % av befolkningen. Det finns även många människor med ursprung från grannländerna, liksom minoriteter från de andra kontinenterna. Ugandas befolkning är bland världens yngsta och 45 procent av befolkningen är under 15 år. Grundskoleutbildning har varit gratis för alla barn sedan 2003, och läskunnigheten bland befolkningen är hög jämfört med andra fattiga länder. Jämställdheten i Uganda har utvecklats positivt, men det är fortfarande en bit kvar innan flickor och kvinnor har samma rättigheter som pojkar och män. Homosexualitet är förbjudet i landet.

Uganda har både varit ett land som människor flyr från och som har tagit emot många flyktingar. På den afrikanska kontinenten är det ett av de länder som har tagit emot flest flyktingar. Flyktingarna i Uganda kommer främst från Demokratiska republiken Kongo, Sydsudan och andra grannländer. Uganda är medlem i FN och de flesta av FN:s fackorgan.

Ekonomi och handel

Uganda har en av de snabbast växande ekonomierna i Afrika, men finns fortfarande med på listan över världens minst utvecklade länder. Landet hade en god ekonomisk bas efter självständigheten 1962, men under Idi Amins styre utvisades nästan all utländsk expertis, vilket skapade utmaningar för näringslivet. Sedan president Musevini kom till makten har han genomfört omfattande liberaliseringar och privatiseringar av landets ekonomi, men omkring 28 procent av befolkningen lever fortfarande i extrem fattigdom.

Jordbruk och livsmedelsproduktion är viktiga för landets ekonomi, och deras viktigaste exportvara är kaffe. Uganda har också en varierad konsumentvaruindustri som exporterar möbler och textilier. Det finns också höga förväntningar på ekonomisk utdelning efter stora oljefyndigheter i Lake Albert i väst och oljeproduktionen väntas starta 2025. Samtidigt är de största hindren för affärsutveckling i Uganda relaterade till korruption, infrastruktur och stabil tillgång till elektricitet.

Karta över Uganda