Centralafrikanska republiken

Senast uppdaterat: 19.12.2022

Den centralafrikanska republiken ligger mitt i Afrika och är rikt på naturresurser. Politisk oro och vanstyre har dock gjort landet till ett av världens fattigaste länder.


Foto: Adobe Stock

Flagga

Nyckeltal och fakta

Huvudstad: Bangui
Etniska grupper: Baya 28,8 %, Banda 22,9 %, Mandjia 9,9 %, Sara 7,9 %, M'Baka-Bantu 7,9 %, Arab-Fulani (Peul) 6 %, Mbum 6 %, Ngbanki 5,5 %, Zande-Nzakara 3 %, övriga etniska grupper från centralafrikanska Republikens 2 %, etniska grupper utan ursprung från Centralafrikanska republiken 0,1 % (2003)
Språk: Franska (officiellt), sangho, andra stamspråk
Religion: Kristna 89 %, muslimer 9 %, folkreligion 1 %, oanslutna 1 % (2020). Naturreligösa övertygelser och seder påverkar starkt den kristna majoriteten.
Befolkningsantal: 5357984 (2021)
Statsskick: Republik
Area: 622 980 Km2
Valuta: Centralafrikansk franc "CFA-franc" (BEAC)
Bruttonationalinkomst per invånare: 967 PPP$
Nationaldag: 1 december

Geografi

Den Centralafrikanska republiken består mestadels av en lägre platå, mellan 600-900 meter över havet, som ligger mellan Kongobäckenet och Tchadbäckenet. Denna platå är en av de viktigaste vattendelarna mellan tre av Afrikas viktigaste vattensystem; Floden Kongo, Tchadsjön och Nilen. Floden Chari dränerar sina bifloder från norr och Oubangui mot söder. Längs floderna växer smala bälten av skog och i den södra delen av landet är det tropisk regnskog. Bongobergen i nordöst når upp till 1400 meter över havet. Savanner täcker merparten av landet, och nästan halva landet är skogsbetäckt.

Förorenat dricksvatten, avskogning och ökenspridning är stora klimat- och miljöutmaningar för landet. Landet var tidigare känt för att vara ett av de områden i världen med bäst bevarad orörd natur och arter av vilda djur, men idag utgör tjuvjakt och ökenspridning ett stort hot mot den biologiska mångfalden.

Historia

Arkeologiska fynd tyder på att människor har bott i området som idag är Centralafrikanska republiken i minst 10 000 år. De första nybyggarna var troligen nomader som regelbundet bytte bostadsort. På 1600-talet började slavhandeln i landet, då arabisktalande handlare utökade sina handelsvägar för att passera genom regionen. Frankrike koloniserade landet i slutet av 1800-talet och lokalbefolkningen utsattes för tvångsarbete på plantager, tvångsförflyttning och brutala bestraffningsmetoder.

Sedan självständigheten från Frankrike 1960 har våldsamma uppror och militärkupper hindrat försök att etablera demokrati. I efterdyningarna av valet 2011 var det stort politiskt missnöje med Bozizé -regimen, som hade varit vid makten sedan 2003. Rebellenkoalitionen Séléka gjorde våldsamt uppror och genomförde kupper 2013. Efter kuppen bildades en övergångsregering , men våldsamma sammandrabbningar i flera delar av landet gjorde det svårt för statsapparaten att få kontroll över situationen. Folkomröstningen 2015 ledde till skapandet av en ny konstitution, och 2016 blev Faustin-Archange Touadéra demokratiskt vald till president.

Läs mer om konflikten i Centralafrikanska republiken här. 

Samhälle och politik

Landets statschef väljs i allmänna val vart femte år. Presidenten utser premiärministern och regeringen. Den lagstiftande makten, parlamentet, väljs, liksom presidenten, för en period av fem år. Politik präglas starkt av konflikter mellan olika etniska och religiösa grupper, fattigdom, ojämlikhet och bristande tillit till myndigheter. Korruptionen är också mycket utbredd, både i politiken, rättssystemet och det offentliga livet. Landet anses idag vara en misslyckad stat, med stora demokratiska brister. Medborgare saknar grundläggande medborgerliga och politiska rättigheter, såsom rätten till personlig säkerhet, yttrandefrihet och mediefrihet.

Ungefär 70 procent av befolkningen lever under den internationella fattigdomsgränsen, och mer än hälften saknar tillgång till grundläggande sjukvård. I princip är skolgången gratis för barn i åldern 6-14 år, men flera år av inbördeskrig har gjort att många barn inte har haft möjlighet att gå i skolan. Cirka 40 procent av den vuxna befolkningen kan varken läsa eller skriva. Det finns stora könsskillnader och våldshandlingar och sexuella övergrepp mot kvinnor och flickor är mycket utbredda. Tusentals har dödats i inbördeskriget, och mer än en tredjedel av befolkningen har tvingats fly. Detta trots att FN och andra internationella styrkor har varit inne i landet flera gånger i ett försök att upprätthålla vapenvila.

Ekonomi och handel

Centralafrikanska republiken är ett av världens fattigaste länder trots stora fyndigheter av naturresurser. Bland dessa finns skogar, olja, diamanter, guld och uran. Den sårbara och underutvecklade ekonomin beror på politisk och ekonomisk misskötsel, krig, omfattande korruption och dåligt utvecklad infrastruktur. Idag är cirka 80 procent av befolkningen sysselsatta inom jordbruk, skogsbruk och fiske. De flesta driver småskaligt jordbruk för självräddning och lokal försäljning, och de viktigaste jordbruksprodukterna är kaffe, bomull, majs, ris och jordnötter. Brist på kustlinje, tåglinjer och ett väl fungerande vägnät gör det svårt att bedriva handel, vilket hindrar landets ekonomiska utveckling. Varor exporteras huvudsakligen ut ur landet genom att transporteras via floden och sedan in i Republiken Kongo där de skickas vidare. Upp till hälften av exporten av diamanter är olaglig och gynnar inte landet. Frankrike är landets viktigaste handelspartner och ger betydande ekonomiskt bistånd.