Colombia

Senast uppdaterat: 18.09.2023

Över 50 år av inbördeskrig har gjort Colombia till ett av världens mest våldsamma länder. De senaste årens fredsprocesser har lett till en stabil ekonomi och lugnare politiska förhållanden, där illegal produktion och export av kokain är landets största utmaning.


Foto: Unsplash/Niels van Altena

Flagga

Nyckeltal och fakta

Huvudstad: Bogota
Etniska grupper: Europeiskt och blandning av europeisk härkomst och ursprungsbefolkning 87.6 %, afrikansk härkomst 6.8 %, urbefolkning 4.3% (2018)
Språk: Spansk (officielt)
Religion: Katoliker 92.3 %, andra/ingen/ospecificerad 7.7 % (2020)
Befolkningsantal: 51,512,766 (2022)
Statsskick: Republik
Area: 1 141 750 km2
Valuta: Colombiansk peso
Bruttonationalinkomst per invånare: 20 287 PPP$
Nationaldag: 20 juli

Geografi

Colombia är det fjärde största landet i Sydamerika och kännetecknas till stor del av bergsområden i öster och Amazonas regnskog i väster. Colombia är även det enda landet i Sydamerika som har kust både till Stilla havet och det Karibiska havet. Vid gränsen till Ecuador delas Anderna upp i tre bergskedjor. Två av dem fortsätter parallellt norrut mot det Karibiska havet, medan den tredje löper i nordostlig riktning. Mellan bergskedjorna rinner floderna Magdalena och Cauca genom grönskande dalar där huvuddelen av befolkningen bor. Det finns många bergstoppar på mer än 5 000 meter över havet. Huvudstaden Bogotá ligger på en platå i en av de östra bergskedjorna. Temperaturen i landet är jämn under hela året. Det är kallt i bergen och det är alltid snö på de högsta topparna.

Ungefär hälften av Colombia är täckt av skog och avskogning leder till att många djur- och växtarter utrotas. På grund av överanvändning av bekämpningsmedel är jord- och vattenkvaliteten dålig. Landet ligger mellan två kontinentalplattor, vilket innebär att det förekommer täta jordbävningar och vulkanutbrott.

Historia

Arkeologiska fynd tyder på att Colombia var bebott redan för 13 000 år sedan. Befolkningen utövade jordbruk med konstgjord bevattning och var tidigt ute med att utveckla komplexa politiska system. 1499 kom spanska erövrare till Colombia och landets första stad, Santa Marta, grundades 1525. Colombia var Spaniens största guldkälla och Cartagena blev snabbt en av de viktigaste hamnarna i det spanska imperiet. Eftersom personer födda i Spanien respektive Amerika hade olika rättigheter ökade de politiska spänningarna i samhället. Motståndet mot Spanien var stort och med av frihetshjälten Simón Bolívar i spetsen uppnådde landet självständigt 1819

1900-talet präglades av våldsamma konflikter mellan de konservativa och de liberala. Det var först vid militärkuppen 1953 som de började samarbeta och från 1957 delade de på makten de följande 20 åren. I detta politiska samarbete uteslöts vänstern, vilket ledde till uppkomsten av paramilitära och våldsamma gerillarörelser, särskilt i städerna. Efter över 50 år av inbördeskrig mellan myndigheter och lokala rebellgrupper, där även knarkgäng har spelat en roll, har parterna under de senaste åren ingått flera viktiga fredsavtal.

Samhälle och politik

Colombia är en republik där presidenten har den verkställande makten, medan kongressen har den lagstiftande makten. Presidenten väljs genom en folkomröstning. Personen är sedan president i fyra år, och kan bara väljas om en gång för ytterligare fyra år. Kongressen består av två delar: representanthuset och senaten. Kongressens ledamöter väljs också genom en folkomröstning.

Colombia har haft civilt styre längre än de flesta latinamerikanska länder. De liberala har i stort sett haft den politiska makten sedan samarbetet med de konservativa. När den nya grundlagen trädde i kraft 1991 kunde flera mindre partier ställa upp i kongressvalet. 2010 började förhandlingarna för ett fredsavtal mellan presidenten och FARC-gerillan. I september 2016 skrevs avtalet under, som ska stoppa världens längst pågående väpnade konflikt.

Konstitutionen slår fast att medborgarnas mänskliga rättigheter ska skyddas, men under inbördeskriget har grova övergrepp begåtts av alla parter i konflikten. Colombia är medlem i bland annat FN och Organisationen för amerikanska stater. 

Läs mer om konflikten i Colombia här

Ekonomi och handel

Traditionellt har ekonomin varit baserad på jordbruk, förutom stora inkomster från export av kaffe och bananer. Idag är olja Colombias främsta lagliga export. Landet exporterar också stora mängder illegalt kokain. Narkotikaexporten innebär utmaningar för polisen, eftersom stora och våldsamma drogkarteller med stor makt har etablerats. Drogerna smugglas ut ur landet i utbyte mot andra varor smugglas in som en del av penningtvätt från narkotika, vapen och människor. Värdet av penningtvätt utgör enligt experter mer än 5 procent av BNP, och mer än utländska direktinvesteringar. Under 2000-talet har myndigheterna fokuserat på ökad säkerhet i städerna vilket har medfört ett ökat intresse för Colombia hos utländska investerare. Colombias viktigaste handelspartner är USA, EU och Kina, förutom grannländerna i Sydamerika.