Pakistan

Sist oppdatert: 26.11.2021

Pakistan är ett av de minst utvecklade länderna i Asien. Den före detta brittiska kolonin brottas med politisk turbulens och regeringen saknar kontroll över stora delar av landet.

Foto: NTB/Shutterstock

Flagga

Nyckeltal och fakta

Huvudstad: Islamabad
Etniska grupper: Punjabi 45 %, pashtun 15%, sindh,14 %, sariaki 8 %, muhajirer 8 %, balochi 5 %, andra 5 %
Språk: Punjabi 44,7 %, Pashtun (Pathan) 15,4 %, Sindhi 14,1 %, Saraiki 8,4 %, Muhajirs 7,6 %, Balochi 3,6 %, övriga 6,3 %
Religion: Muslimer (officiell) 96,5 % (sunnimuslimer 85–90 %, shia 10–15 %), övriga (inkluderar kristna och hinduiska) 3,5 % (2020)
Befolkningsantal: 238,181,034 (Juli 2021)
Statsskick: Federal republik
Area: 796,095 km2
Valuta: Pakistansk rupie
Bruttonationalinkomst per invånare: 6 437 PPP$
Nationaldag: 14 augusti

Geografi

Pakistan är ett långsmalt land med många olika landskapstyper. I norr ligger bergskedjan Himalaya med toppar på över 8000 meter. I landets centrala delar finns bördiga slätter och myrar medan den sydvästra delen består av torra, höglänta områden. Flera floder rinner ner från Himalaya och bildar ett stort deltaområde vid kusten.

Klimatet varierar med landskapet och höjdskillnaderna i landet; i norr är det kallt och torrt och längre söderut är det varmare och fuktigare. Mitt i landet finns flera ökenområden där temperaturen kan stiga till nästan 50 grader på sommaren.

Den snabba befolkningstillväxten har satt stor press på landets resurser. Pakistan kämpar med förorenat dricksvatten som är orsaken till mer än 80 procent av sjukdomarna i landet, såsom diarré, malaria och parasitsjukdomar. Utsläpp från en växande industri och skogsskövling har lett till jorderosion vilket i sin tur ofta har resulterat i översvämningar, särskilt i landets centrala delar.

Historia

Pakistan har varit hem för några av världens äldsta civilisationer. Under århundraden var området en del av olika indiska riken. I början av 1700-talet invaderades landet flera gånger innan området blev en del av det Brittiska Indien under 1800-talet.

Under 1920–30-talen växte en politisk befrielserörelse fram som stred för en separat stat för Indiens muslimer. När Storbritannien lämnade Indien 1947 bildades landet Pakistan. Landet bestod av två separata områden, Väst- och Östpakistan.

Självständigheten ledde till massiva folkförflyttningar eftersom alla muslimer skulle leva i Pakistan och alla hinduer i Indien. I den kaotiska uppdelningen var fördelningen av flera områden mycket kontroversiell. Strax efter självständigheten utbröt krig mellan Pakistan och Indien om ett av dessa områden, Kashmir. FN förhandlade fram ett fredsavtal men därefter har konflikten blossat upp två gånger, 1965 och 1999. Tiden efter självständigheten präglades av politisk instabilitet och hög befolkningstillväxt. Geografiska, kulturella och språkliga skillnader ledde till att Östpakistan med hjälp av Indien bröt sig loss år 1971 och fick namnet Bangladesh.

Läs mer om Kashmirkonflikten här.

Samhälle och politik

Pakistan har varit en parlamentarisk demokrati sedan 2010. Tidigare har landet haft flera perioder av militärdiktatur och autoritära presidenter med stor makt. År 2010 antog parlamentet en förändring i grundlagen som minskade presidentens makt och istället gav mer makt till statsministern och parlamentet. Presidenten, som tidigare hade enorm makt, har nu en ceremoniell roll som statsöverhuvud. Landet är en federation med fyra provinser och federalt styrda samområden.

Landet präglas av inre oroligheter. Många islamistiska grupper har vuxit sig starka, bland annat kontrolleras gränsområdet mot Afghanistan av talibaner och följare av al-Qaida. USA deltar i konflikten med drönare som också dödat många civila. Krigen mot terror har gjort rättssäkerheten i landet dålig. Andra brott mot mänskliga rättigheter inkluderar barnarbete och kvinnodiskriminerande lagar.

Utrikespolitiken har blivit präglad av konflikten i Indien, särskilt i det omstridda området Kashmir. Konflikten mellan Pakistan och Indien är en av de farligaste i världen eftersom båda parter har kärnvapen. Då Pakistan alltid känt sig hotade av Indien har stora ekonomiska resurser gått till militären på bekostnad av utbildning, vård och infrastruktur.

Ekonomi och handel

Pakistans ekonomi är starkt präglad av landets kaotiska förflutna. Landet har inte lyckats bygga upp en självständig industri och utländska aktörer har inte varit intresserade av att investera i landet. Tills nyligen baserades ekonomin huvudsakligen på jordbruk och först under de senaste decennierna har andra branscher blivit en viktig del av ekonomin. De snabbast växande delarna av den pakistanska ekonomin sker inom telekommunikation, vapenindustrin och tjänstesektorn. Ett av de största hindren för ekonomisk tillväxt är bristen på elektricitet.

Pakistan har en stor utlandsskuld, delvis på grund av de utdragna och kostsamma konflikterna med Indien. På 1990-talet beviljade Internationella valutafonden (IMF) Pakistan en viss skuldlättnad vilket ledde till ekonomisk tillväxt. Deltagandet i kriget mot terrorismen har lett till att USA har eliminerat stora delar av landets skulder. Pakistan har länge haft ett nära handelssamarbete med Kina och under de senaste årtiondena har handeln ökat i takt med Kinas ekonomiska utveckling. Likväl präglas landets ekonomi av hög inflation, låg tillväxt och stora budget underskott. Efter år 2000 har Pakistan haft en normal ekonomisk växt på 4-5 %, men majoriteten av befolkningen lever fortsatt i djup fattigdom.

Karta över Pakistan