Sydkorea

Senast uppdaterat: 13.12.2022

När Sydkorea blev en självständig stat år 1948 var det extremt fattigt. Enorm ekonomisk tillväxt har gjort landet till ett av de rikaste länderna i Asien. Landet präglas idag av konflikten med Nordkorea.

Foto: Adobe Stock

Flagga

Nyckeltal och fakta

Huvudstad: Seoul
Etniska grupper: Koreaner, andra/ospecificerad/ingen
Språk: Koreanska, engelska
Religion: Protestanter 19,7 %, buddhister 15,5 %, katoliker 7,9 %, inga 56,9 % (2015)
Befolkningsantal: 51,715,162 (Juli 2021)
Statsskick: Republik
Area: 99 720 kvadratkilometer
Valuta: Won
Bruttonationalinkomst per invånare: 50 070 PPP$
Nationaldag: 15 augusti

Geografi

Sydkorea är ett bergigt land i den södra delen av den koreanska halvön. 70 procent av landytan är bergig. Längs östkusten störtar bergen brant ner i havet. I väster däremot, i det grunda Gula havet, finns det många öar och naturliga hamnar.

Landet har ett monsunklimat, med kalla, torra vintrar och varma, fuktiga somrar. Från slutet av juni till augusti är det regnperiod, och mer än hälften av den årliga nederbörden faller under denna period. Endast de sydligaste delarna av landet har plusgrader vintertid. Dessa områden drabbas ofta av tyfoner. De senaste åren har Sydkorea avverkat mycket skog och de ursprungliga skogsområdena är i stort sett borta.

Andra miljöproblem i landet är surt regn, överfiske och vattenföroreningar till följd av fabriksutsläpp. Luftkvaliteten är också dålig i de största städerna. Dessutom har Sydkorea världens nionde högsta utsläpp av växthusgaser.

Historia

Den koreanska civilisationen är mer än 4000 år gammal. Före andra världskriget var området en del av landet Korea, som förenades år 668. Det geografiska läget mellan Kina och Japan har format historien; under många århundraden hade Kina det största inflytandet över den koreanska halvön, men från slutet av 1800-talet fick Japan övertaget. Landet var ett japanskt protektorat från 1905 till slutet av andra världskriget.

Efter Japans nederlag i kriget delades Korea upp i två zoner, som var tänkta att vara tillfälliga. Sovjetunionen administrerade den norra zonen, USA den södra. Rivalerande regeringar etablerades i de två delarna av landet. 1948 blev först Sydkorea och sedan Nordkorea självständiga stater och USA och Sovjetunionen drog sig tillbaka. Ändå fortsatte USA att spela en viktig roll i Sydkorea, både ekonomiskt, militärt och politiskt.

Koreakriget bröt ut 1950 efter Nordkoreas aggression. Medan USA och en FN-stödd styrka försvarade Sydkorea fick Nordkorea militärt stöd från Kina och Sovjetunionen. Efter tre år tog kriget slut. Gränsen var i stort sett oförändrad och 2,5 miljoner människor hade mist livet. Ett fredsavtal mellan de två staterna har ännu inte undertecknats, och gränsen är en FN-administrerad, demilitariserad zon. Militärdiktatorn Park Chung-hee regerade 1961-79. Först 1988 tvingade protesterna fram demokrati och en ny konstitution som garanterade mänskliga rättigheter.

Läs mer om Koreakriget här.

Samhälle och politik

Sydkorea är en enhetsstat med presidentstyre, där presidenten är både statschef och regeringschef. Landet har varit demokratiskt sedan den nya konstitutionen 1988, som försvagade presidentens makt och stärkte parlamentets. Presidenten väljs för en period av fem år, men kan inte omväljas. Trots den nya konstitutionen har presidenten fortfarande mycket makt.

Relationen till Nordkorea präglar politiken, och är också en demokratisk utmaning. National Security Act förbjuder "fientliga aktiviteter" och kontakt med nordkoreaner utan regeringens tillstånd. Lagen har länge använts för att begränsa politisk aktivitet och undertrycka oppositionen. Under det senaste decenniet har Nordkoreas kärnvapenprov och missiluppskjutningar lett till hårdare krigsretorik och fientliga attityder mellan länderna.

Nära band mellan politiker och olika företagsledare har varit problematiska i Sydkorea. Stora korruptionsavslöjanden har lett till att de två tidigare presidenterna har fängslats för förskingring och mutor. Den tidigare presidenten Park Geun-hye valdes 2013 och var landets första kvinnliga president. 2017 avsattes hon och samma år åtalades hon för korruptionsanklagelser. Hon avtjänar nu ett straff på 24 år. I maj 2017 valdes den liberala Moon Jae-in från det demokratiska partiet efter två presidentperioder under konservativt styre.

Ekonomi och handel

Sydkorea har upplevt en enorm ekonomisk tillväxt efter Koreakriget 1950-53, och har gått från att vara ett av världens fattigaste länder till att bli en av världens största ekonomier. Detta har varit möjligt genom att kombinera statlig kontroll med marknadsekonomi, samt genom att importera råvaror som de vidareutvecklar till olika exportartiklar. Sydkorea har få naturresurser, och både import och export mycket.

Landet är idag en av världens största varvsnationer, och är även långt framme i tillverkningen av bilar och olika petrokemiska och avancerade elektronikprodukter. Sydkorea är också en av de ledande fiskenationerna i världen, men den positionen är för närvarande hotad på grund av överfiske.

Sydkoreas ekonomi domineras av stora, familjeägda företagsgrupper (konglomerat) som kallas chaebol. Hyundai och Samsung är två av dem. Landet drabbades hårt av den asiatiska finanskrisen i slutet av 1990-talet och av den internationella finanskrisen 2008-2009. Sedan dess har ekonomin stabiliserats igen.

Karta över Sydkorea